برای مشاهده کامل هر یادداشت، روی آن کلیک کنید.

فضای سایبر؛ تسهیل‌گر تحول در فرهنگ یاددهی یادگیری آموزش عالی؟
با نام خدا فضای سایبر؛ تسهیل‌گر تحول در فرهنگ یاددهی یادگیری آموزش عالی؟ گزاره‌های کلیدی: ۱- تحول در فرهنگ آموزش(و به تبع آن تحول در فرهنگ سنجش) خود مقدمه تحول در اثربخشی و کارایی  آموزش‌عالی و دست‌یابی به اهداف برتر و زمین‌مانده یادگیری است.  اهدافی مانند: عشق به استمرار یادگیری در درس یا رشتهمیل به کارافرینی […]
بازبینی تربیت‌معلم برای جلوگیری از ورود نیروی انسانی کم‌مایه
تربیت معلم یکی از ارکان مهم نظام آموزشی کشور است. هنر پاسخگویی همزمان به کمیت و کیفیت در فرایند‌ها و سازوکارهای بدو خدمت معلمی باید به‌درستی در آموزش و پرورش دیده شود؛ چراکه سیاست‌های این بخش بیشترین نقش را در پاسخگویی به وضعیت منابع انسانی موردنیاز آموزش و پرورش دارد. به باور من محوریت و […]
نشست پژوهشگاه علوم انسانی… آموزش و پرورش : اصلاح یا انقلاب؟
《《《نشست پژوهشگاه علوم انسانی… آموزش و پرورش : اصلاح یا انقلاب؟》》》 ویراست دوم محمود مهرمحمدی استاد بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس ✍…. می توانیم مستقل از سند بحث کنیم، اما من این منظر یا پایگاه را بر می گزینم. ✍…. آیا سند اجرا شده است؟؟؟!!! با مرور بر “پاره ای مضامین مهم و کلیدی” در راستای […]