《《《نشست پژوهشگاه علوم انسانی… آموزش و پرورش : اصلاح یا انقلاب؟》》》 ویراست دوم محمود مهرمحمدی استاد بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس ✍…. می توانیم مستقل از سند بحث کنیم، اما من این منظر یا پایگاه را بر می گزینم. ✍…. آیا سند اجرا شده است؟؟؟!!! با مرور بر “پاره ای مضامین مهم و کلیدی” در راستای […]

سخرانی كليدی در همايش های داخلی و خارجی

 • (۱۳۹۶). اولین سمپوزیوم بین المللی تربیت معلم تطبیقی، دانشگاه فرهنگیان، اصفهان، ایران
 • (۱۳۹۳). نخستین همایش ملی انشاء و نویسندگی ، اردیبهشت ، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی
 • (۱۳۹۳). ششمین همایش ملی آموزش، دانشگاه شهید رجایی، ایران
 • (۱۳۹۳). همایش پایش جهانی آموزش برای همه، ۲۰۱۳ – ۲۰۱۴ ، ۷ اردیبهشت دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
 • (۱۳۹۲). همایش ملی آموزش چند فرهنگی در ایران، ارومیه ، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران
 • (۱۳۹۲). دوازدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی، اسفند ، دانشگاه بیرجند، ایران
 • (۱۳۹۱). نشست دفتر منطقه ای آیسسکو با موضوع ترویج علم باکو، جمهوری آذربایجان
 • (۱۳۸۹). نشست دفتر منطقه ای آیسسکو با موضوع مدیریت دانشگاهی در عصر دانش، باکو، جمهوری آذربایجان
 • (۱۳۸۹). همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری با تأکید برجهان اسلام جزیره کیش، ایران
 • (۱۳۸۸). نشست دفتر منطقه ای آیسسکو با موضوع اینترنت و جوان مسلمان، مالزی
 • (۱۳۸۷). نشست دفتر منطقه ای آیسسکو با موضوع استفاده از اینترنت در مدیریت جوامع دانش بنیاد، جاکارتا، اندونزی
 • (۱۳۸۶). نشست دفتر منطقه ای آیسسکو با موضوع ترویج علم، دارالسلام، برونئی