برای مشاهده هر سخنرانی، روی آن کلیک کنید.

سخنرانی دکتر محمود مهرمحمدی در مراسم نکوداشت استاد دکتر علی اصغر فانی
متن سخنرانی در دهمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
وبینار “یک استاد، یک تجربه”
اهمیت مطالبه گری در استفاده از ظرفیت فراخ تربیت غیررسمی در عصر جدید
پساکرونا و نگرانی از یادگیری ملی
چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام‌های دانشگاهی
فایل سخنرانی اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال
اولین نشست علمی_تخصصی با موضوع:  بررسی الگو های جذب در تربیت معلم