نوشته‌ها

سخنرانی در جمع دانشجویان مدیریت آموزشی در دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات، به‌عنوان استاد مدعو در کلاس دکتر نیرو.
۱۷ خرداد ۱۴۰۱

عنوان سخنرانی: مدیر آموزشگاه به‌مثابه تسهیل‌گر ایفای نقش رهبری برنامه‌درسی توسط معلمان