پوشه شنیداری سخنرانی دکتر محمود مهرمحمدی در این نشست در تاریخ شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲:

نقد و ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه

فصل نوزدهم: ارتقاء نظام آموزشی

هفتم تیرماه ۱۴۰۲ در فرهنگستان علوم

همایش ملی آموزش تفکرمحور زمینه ساز تمدن نوین اسلامی

همایش ملی آموزش تفکرمحور زمینه ساز تمدن نوین اسلامی

شناخت الگوی مطلوب تفکر در سنت اسلامی

و تبیین جایگاه آموزش تفکرمحور در تحقق تمدن نوین اسلامی

با حضول دکتر محمود مهرمحمدی

سخنرانی دکتر محمود مهرمحمدی در این همایش:

بحران اندیشی و گفتگوهای ملی

سخنرانی دکتر محمود مهرمحمدی در این نشست:

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار میکند:

هم اندیشی استراتژی های دستیابی انجمن ها به مرجعیت علمی

هم اندیشی استراتژی های دستیابی انجمن ها به مرجعیت علمی

سخنرانی دکتر محمود مهرمحمدی:

مباحثه پرسش و پاسخ:

❇️ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی برگزار می کند

📌عنوان نشست:
انجمن و مسئولیت اجتماعی: رویکردها و راهبردها

اعضا نشست:
🔹دکتر محمود مهرمحمدی
🔸دکتر زهرا گویا
🔹دکتر نعمت الله فاضلی
🔸دکتر مقصود فراستخواه
🔹دکتر سعید صفائی موحد

🖋️مدیر نشست: دکتر زهرا نیک نام

⏰زمان: سه شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۷ الی ۲۰
📍لینک ورود مجازی
http://vc1.khu.ac.ir/psych_school-workshops_1/

سخنرانی دکتر محمود مهرمحمدی:

🔰ماموریت اصلی انجمن رساندن صدای رشته به برنامه ریزان درسی قراردادی در سطح سازمان ها نیست.

🔰باید بتوانیم زمینه ساز یک چرخش در نگرش ها باشیم، و دامنه اثر دانش برنامه درسی تا سطح کلاس درس دامه یابد. نجمن باید در جهت توانمند سازی معلمان گام بردارد.

🔰انجمن باید دانشی برنامه درسی را، پردازش و به زبان معلمان ترجمه و به آنان تقدیم کند. قطع دانش برنامه درسی با عاملان اصلی تربیت یعنی قطع با صحنه های پیچیده ت و ت که رکورد در هر دو عرصه نظر و عمل را به دنبال دارد.

🔰معلمان باید در قامت برنامه ریز درسی ظاهر بشوند، نه در معنای مصطلح برنامه ریز درسی. به معنای آنکه برنامه درسی رسمی و ابلاغ شده را به گونه ای در سطح مدرسه مدیریت و راهبری کنند که فرصت های ناب و لذت بخشی برای دانش آموزان بسازند.

🔰کمیته ملی معلمان را برای اولین بار در انجمن با ترکیب معلمان و استادان رشته تشکیل دهیم.

🔰دو پیشنهاد در این راستا: انتشار ادواری نشریاتی با عناوینی مانندمعلم نامه و مدرسه نامه.

🔰نقد سیاست ها، روال ها و رویه های سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و مداخله در تهیه اسناد سیاستی آن است.

سخنرانی در جمع دانشجویان مدیریت آموزشی در دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات، به‌عنوان استاد مدعو در کلاس دکتر نیرو.
۱۷ خرداد ۱۴۰۱

عنوان سخنرانی: مدیر آموزشگاه به‌مثابه تسهیل‌گر ایفای نقش رهبری برنامه‌درسی توسط معلمان

کرسی های نظریه پردازی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

به اطلاع می رساند اولین کرسی نظریه پردازی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به صورت مجازی در مورخ یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در ساعت ۱۸ الی ۲۰ برگزار شد علاقمندان، پژوهشگران و دانشجویان گرانقدر می توانند با مراجعه به آدرس https://vroom.um.ac.ir/p7joznha1nsw/ از فایل ضبط شده جلسه بهره مند گردند.

دریافت فایل متن سخنرانی:

به مناسبت روز جهانی آموزش

اداره تحقیقات توسعه ای در آموزش هنر برگزار میکند:

سخنرانی دکتر محمود مهرمحمدی در نشست تخصصی «درآمدی بر ضرورت آموزش عمومی هنر»

بازشناسی گفتمان شناختی الیوت آیزنر

دریافت سخنرانی سایر اساتید در لینک زیر:

honar.ac.ir

آموزش عمومی هنر

فایل سخنرانی دکتر محمود مهرمحمدی در نشست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی: