برای مشاهده کامل هر یادداشت، روی آن کلیک کنید.

ما و مسئله‌ی نظم جهانی
روایتی دیگر از  “روایتی نو”: مدرسه به‌ مثابه سوژه
ریکز در ۴ سالگی: بازخوانی ارزیابانه پروژه
فضای سایبر؛ تسهیل‌گر تحول در فرهنگ یاددهی یادگیری آموزش عالی؟
بازبینی تربیت‌معلم برای جلوگیری از ورود نیروی انسانی کم‌مایه
نشست پژوهشگاه علوم انسانی… آموزش و پرورش : اصلاح یا انقلاب؟