فهرست مقالات دکتر محمود مهرمحمدی به زبان فارسی

برای دریافت متن کامل هر مقاله، روی عنوان آن کلیک کنید.

آقاباقری، ‌مهدی، مهرمحمدی، محمود، باقری نوع‌پرست، ‌خسرو. (۱۴۰۳). ابن سینا: برون‌دادِ‌برنامه‌درسیِ تربیتِ خردبنیان. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، دوره ۱۶، شماره ۱، بهار ۱۴۰۳.

اسداللهی، ‌فاطمه، مهرمحمدی، محمود، طلایی، ‌ابراهیم. (۱۴۰۱). تعیین ماندگاری روایت‌نگاری تأملی کارورزی بر سطوح عملکرد حرفه‌ای نومعلمان: ارزیابی مبتنی بر الگوی تدریس دنیلسون. فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره ۳۹، شماره ۴، صفحه ۱۹۱ تا ۲۰۸.

فدائی، محدثه، مهرمحمدی، محمود، صالحی امیری، سیدرضا، ذولفقارزاده، محمدمهدی. (۱۴۰۱). طراحی الگوی سیاست گذاری تربیتی در آموزش و پرورش با تأکید بر نهاد خانواده. فصلنامه علمی پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد واحد بجنورد. دوره ۱۸، شماره ۷۳٫

داوری، شیرین، مهرمحمدی، محمود. (۱۴۰۱). «واکاوی ابعاد برنامه درسی پوچ». فصلنامه پژوهش‌های کیفی در برنامه درسی، دوره ۴، شماره ۱۲٫

غریب پور، گلبرگ، مهرمحمدی، محمود، رضازاده، حمیدرضا، عصاره، علیرضا، احمدی، فاطمه زهرا. (۱۴۰۱). «طراحی برنامه آموزشی ویژه پرورش ادراک زیبایی شناختی دانشجومعلمان با رویکرد تعلیم و تربیت گفت و شنودی و تکیه بر تکالیف یادگیری آرتاگرافیک». دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی. دوره ۱۰، شماره ۲۰، صفحه ۳۵۱ تا ۳۸۸

محمدی، شاهرخ، مهرمحمدی، محمود، علی‌عسگری، مجید، قادری، مصطفی. (۱۴۰۱). «مطالعه تجارب ژرف‌نگری معلمان متخصص دوره ابتدایی و ارائه الگویی برای توسعه آن در دانشجو-معلمان». فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره ۳۸، شماره ۲، صفحه ۶۹ تا ۸۸

کهن‌دل، مرضیه، کرمی، مرتضی، آهنچیان، محمدرضا، مهرمحمدی، محمود. (۱۴۰۱). “طراحی چارچوبی برای تبیین هویت حرفه‌ای معلمان ایرانی از منظر مناسبات قدرت”. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره ۲۸، شماره ۱، صفحه ۸۹ تا ۱۰۸

رعنایی، مجید، مهرمحمدی، محمود، دلاور، علی، خسروی بابادی، علی‌اکبر. (۱۴۰۰). “واکاوی «مولفه‌های اجرای برنامه درسی ملی”. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره ۳۷، شماره ۴، صفحه ۳۱ تا ۵۴

ابراهیمی، زینب، مهرمحمدی، محمود، صادقی، علیرضا، نوروزی، امید. (۱۴۰۰). “طراحی الگوی کارآمدی فرهنگی معلمان دوره ابتدایی مبتنی بر پداگوژی برخوردار از ربط فرهنگی”. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره ۳۷، شماره ۳، صفحه ۷ تا ۲۸

خدارحمی، مریم، قادری، مصطفی، خسروی، محبوبه، مهرمحمدی، محمود. (۱۴۰۰). «مرور سیستماتیک مؤلفه‌های حمایت از شکل‌گیری PCK در میان نومعلمان». پژوهش در برنامه‌ريزی درسی، سال هجدهم، دوره دوم، شماره ۴۴، صفحه ۲۶ تا ۴۴.

عربی جونقانی، احمد، عظیمی، اسماعیل، مهرمحمدی، محمود. (۱۴۰۰). بررسی تطبیقی برنامه درسی زبان‌آموزی دوره ابتدایی کشور فنلاند و ایران. فصلنامه مطالعات برنامه درسی. ۱۶(۶۲)، ۷-۴۶٫

مهرمحمدی، محمود. (۱۴۰۰). “مبادلات سیاستی در حوزه برنامه درسی” . دانشنامه ایرانی برنامه درسی.

اوضاعي، ‌نسرين؛ مهرمحمدي،‌ محمود؛ غلام‌پور، میثم (۱۴۰۰). تبیین تربیت هنری از دیدگاه دیویی و بررسی انتقادی آن از منظر آراء اندیشمندان. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. ۱۶(۶۰)، ۷-۳۶٫

توماج ایری، موسی؛ مهرمحمدی، محمود (۱۳۹۹). فهم زیباشناسانه از ماهیت علم و پیامدهای آن برای تربیت علمی. پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت، ۱۰ (۲)، ۴۶-۶۶.

مهرمحمدی، محمود. (۱۳۹۹). “برنامه درسی به‌عنوان یک رشته”. دانشنامه ایرانی برنامه درسی.

احمدی، آمنه، مهرمحمدی، محمود، ملکی، حسن، صادقی، علیرضا، طاهری، مرتضی. (۱۳۹۹). “تحلیلی بر صورت‌بندی اهداف در نظام آموزشی ایران”. فصلنامه تعلیم و تربیت. دوره ۱۴، شماره ۵۴، صفحه ۷۹ تا ۱۱۶

نوری، علی، مهرمحمدی، محمود، شریف طاهرپور، محمد، خلاقی، علی اصغر. (۱۳۹۹) “سیر تکامل تاریخی روش تحقیق آموزشی در ایران”. مجله بین‌المللی علوم انسانی.

احمدی، آمنه، مهرمحمدی، محمود، ملکی، حسن، صادقی، علیرضا، طاهری، مرتضی. (۱۳۹۹). “تبيين چارچوب مفهومي اهداف دوره هاي تحصيلي از منظر اسناد تحولي”. فصلنامه نوآوری های آموزشی.

مهرمحمدی، محمود. (۱۳۹۹). “انگاره ابزاری و انگاره تمدنی/تاریخی فناوری اطلاعات و ارتباطات در نسبت با تعلیم و تربیت” . دانشنامه ایرانی برنامه درسی

مهرمحمدی، محمود. (۱۳۹۹). “معرفی کتاب تصورات تربیتی آیزنر” . دانشنامه ایرانی برنامه درسی.

مهرمحمدی، محمود. (۱۳۹۹). “معرفی کتاب دیدگاه های معارض برنامه درسی” . دانشنامه ایرانی برنامه درسی.

میرعارفین، فاطمه سادات؛ مهرمحمدی، محمود؛ علی‌عسگری، مجید؛ حاجی‌حسین‌نژاد، غلامرضا. (۱۳۹۸). “طراحی و اعتباربخشی برنامه درسی درس «رویکرد زیبایی‌شناسانه به تدریس» در تربیت‌معلم”. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. سال چهاردهم، شماره ۵۴ صفحه ۷۹ تا ۱۱۶

مهرمحمدی، محمود . (۱۳۹۸). “مبانی زیباشناختی برنامه درسی: نمای دور، نمای مبانی و نمای نزدیک”. دانشنامه ایرانی برنامه درسی

بزرگ، حمیده، مهرمحمدی، محمود، طلایی، ابراهیم، موسی پور، نعمت الله. (۱۳۹۷). “نظریه یادگیری تحولی: امکانی برای توسعه حرفه‌ای معلمان”. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره ۱۴۰، صفحه ۱۱ تا ۲۹

رام سميه,مهرمحمدي محمود*,صادق زاده قمصري عليرضا,طلايي ابراهيم. (۱۳۹۶). “آموزش خويشتن باني به کودکان سنين ۷ تا ۱۴ سال؛ با کدام منطق و رويکرد؟ تحليل نتايج يک مطالعه پديدارنگارانه”. مسائل كاربردي تعليم و تربيت اسلامي، دوره ۲، شماره ۳، صفحه ۱۱۶-۸۷

احمدي فاطمه زهرا*,مهرمحمدي محمود,طلايي ابراهيم,فردانش هاشم,پاك نهاد مهديه,نقي زاده سوسن,حامدي هاجر,نوروزي سپيده,منتظري علي. (۱۳۹۷). “سنجش سواد سلامت دانشجويان دانشگاه فرهنگيان” پایش، دوره ۱۷، شماره ۳، صفحه ۲۶۶-۲۵۷

گندمي فهيمه,مهرمحمدي محمود,سجادي سيدمهدي,طلايي ابراهيم. (۱۳۹۶). “تبيين يادگيري و بالندگي حرفه اي معلمان بر مبناي مفهوم کورره در معناي فعال و زاينده آن”. مطالعات برنامه درسی. دوره ۱۱، شماره ۴۴ صفحه ۲۷ تا ۴۸

کهندل، مرضیه؛ کرمی، مرتضی؛ آهنچیان، محمدرضا؛ مهرمحمدی، محمود (۱۳۹۷). بازنمایی مناقشات ناظر بر دو گفتمان توسعه حرفهای و هویت حرفهای معلم از منظر مناسبات قدرت. پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت، ۸ (۲) ، ۱۰۳-۱۲۲

زند قشلاق، علی.، مهرمحمدی ، محمود.، فردانش، هاشم. (۱۳۹۶). “تفسیر مفهوم دانش قدرتمند بر اساس دیدگاه دانش بنیان مایکل یانگ”. دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی. سال پنجم، شماره ۹، صفحه ۵-۳۶

احمدی، فاطمه زهرا.، مهرمحمدی، محمود و دیگران. (۱۳۹۶). “كاربست و آزمون گلخانه اي برنامه درسي گفت و شنودي سواد سلامت براي دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگيان: يك پژوهش روايتي “، مجله پايش، شماره ۷۴، صفحه ۴۳۱ تا ۴۴۳

احمدی، فاطمه زهرا.، مهرمحمدی، محمود و دیگران. (۱۳۹۶). ” طراحي برنامه درسي سواد سلامت براي دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگيان با تكيه بر تعليم و تربيت گفت و شنودي: يك پژوهش هنجاري”، مجله پايش، شماره ۷۳، صفحه ۳۶۷ تا ۳۸۱

آل مراد، آسیه.، مهرمحمدی، محمود و دیگران. (۱۳۹۶). ” واكاوي ماهيت راهيابانه تدريس: رويكرد مطلوب در تبيين كنش معلمي مبتني بر موقعيت عمل”، نشريه تدريس پژوهي، سال پنجم، شماره ۲، صفحه ۸۳ تا ۱۰۷

رام، سمیه.، مهرمحمدی، محمود و دیگران. (۱۳۹۶). “تبیین مفهوم تقوا از منظر انسان‌شناختی با تأملی در آیات قرآن و دلالت‌های آن در پرورش تقوا”، پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت، دانشگاه فردوسی مشهد، شماره ۱۳، صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۵

نوروزی، سپیده.، مهرمحمدی، محمود و دیگران. (۱۳۹۶). “اصلاح برخی بدفهمی های دانشی و باوری دانش آموزان پایه سوم ابتدایی بر مبنای چهارچوب های حل مساله شونفلد و گانیه”، پژوهش در برنامه درسی، شماره ۲۶، صفحه ۱۷ تا ۲۶

زند قشلاق، علی.، مهرمحمدی، محمود و دیگران. (۱۳۹۵). ” دلالت های تربیتی مفهوم دانش قدرتمند برای نظريه برنامه درسي”، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، شماره ۴۲، صفحه ۱ تا ۳۰

مهدوی هزاوه، منصوره.، مهرمحمدی، محمود و دیگران. (۱۳۹۵). “بررسي تطبيقي نظام برنامه درسي مبتني بر شايستگيها در برنامه تربيت معلم دوره ابتدايي كشورهاي مالزي، هندوستان و ايران”، فصلنامه مطالعات برنامه درسي، شماره ۴۱، صفحه ۲۳ تا ۶۴

مهدوی هزاوه، منصوره. مهر محمدی، محمود و دیگران.(۱۳۹۵). “حیات طیبه، چشم اندازی برای تربیت کودکان: ارائه چارچوب مفهومی برای تبیین ویژگیهای معلم دوره ابتدایی”، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، شماره ۳۰، صفحه ۱۳۹ تا ۱۶۷

افشارکهن، زهرا.، مهرمحمدی، محمود و دیگران. (۱۳۹۵). ” رياضيات: عبور از طنز به خلاقيت”، دو فصلنامه نظريه و عمل در برنامه درسي، شماره ۸، صفحه ۲۷ تا ۵۰

اسداللهی، فاطمه. مهر محمدی، محمود. (۱۳۹۵). “منطق تایلر و سرقت ادبی: یک تحلیل تطبیقی از کتاب منطق و نسخه بازبینی شده آن”، پژوهش های تربيتی، شماره ۳۲ ، صفحه ۳۷ تا ۵۷

بهروز، منیر.، مهرمحمدی، محمود و دیگران. (۱۳۹۵). ” تحليل محتواي كتاب هاي «بخوانيم و بنويسيم» پايه سوم ابتدايي بر اساس مولفه هاي كاركردهاي اجرايي: روش آنتروپي شانون”، مجله پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري، دانشگاه اصفهان، شماره ۱۰، صفحه ۵۱ تا ۶۲

کیانی، معصومه. مهر محمدی، محمود و دیگران. (۱۳۹۵). “تبیین رویکردهای موجود درباره تربیت معنوی کودکان و نقد آنها با تاکید بر آموزه های اسلامی”، تعلیم و تربیت، شماره ۱۲۶، صفحه ۹ تا ۳۰

کیانی، معصومه.، مهرمحمدی، محمود و دیگران. (۱۳۹۴). ” مفهوم شناسي معنويت از ديدگاه انديشمندان تربيتي غربي و مسلمان”، اسلام و پژوهش های تربیتی، شماره ۱۴، صفحه ۹۷ تا ۱۱۸

محمدوند، فرحناز. مهر محمدی، محمود و دیگران. (۱۳۹۴). ” تبیین و بررسی اهداف و اصول تربیت دینی از منظر رویکرد تجربۀ دینی و نقد آن بر اساس آموزه‌های اسلامی”، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، شماره ۶۲ ،صفحه ۴۱ تا ۵۲

مهر محمدی، محمود. فاضلی، احمدرضا. (۱۳۹۴). “ماهیت دانش تدریس و دانش معلمان: مقایسه دیدگاه شولمن و فنسترماخر”، پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت، شماره ۹ ،صفحه ۳۰ تا ۴۶

آل حسینی، فرشته. مهر محمدی، محمود و دیگران. (۱۳۹۴). “فلسفه ی تربیت اسلامی در رویارویی با دیدگاه های عملی با تأکید بر دیدگاه ویلفرد کار و استفن تولمین”، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، شماره ۲۸ ،صفحه ۱۰۷ تا ۱۳۰

ساداتی، ناصر. مهر محمدی، محمود. (۱۳۹۴). “نمادبودگی اثر هنری: تبیین نظریه نمادپردازی سوزان لنگر”، کیمیای هنر، شماره ۱۶، صفحه ۳۳ تا ۴۲

مهرمحمدی، محمود. (۱۳۹۳). “برنامه درسی به‌عنوان محصول”. دانشنامه ایرانی برنامه درسی.

خسروی، رحمت اله.، مهرمحمدی، محمود و دیگران. (۱۳۹۳). “جستاري پيرامون «نظريه عملي» شوآب و دلالت هاي آن براي آزادسازي تصميم گيري درباره برنامه درسي”، مجله مطالعات برنامه درسی، انجمن ایرانی مطالعات برنامه درسی، شماره ۳۲، صفحه ۱۲۷ تا ۱۵۸

آل حسینی، فرشته.، مهرمحمدی، محمود. (۱۳۹۳). ” ضربت جوزف شواب بر تدريس سطحی “، ترجمه به فارسی از لیواین، د. مجله مطالعات برنامه درسی. انجمن ایرانی مطالعات برنامه درسی. شماره ۳۲، صفحه ۱۷۷ تا ۲۰۶

حیدری، سمیرا. مهر محمدی، محمود و دیگران.(۱۳۹۳). “تبیین و نقد آموزش ارزش های اخلاقی در طرح پایدیا”، علوم تربیتی از دیدگاه اسلام، شماره ۲، صفحه ۱۲۹ تا ۱۵۱

پورکریمی، مجتبی. مهر محمدی، محمود و دیگران. (۱۳۹۳). “تبیین مفروضات هستی شناسی رئالیسم انتقادی باسکار و دلالت های آن بر پژوهش میان رشته ای”، مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، شماره ۲۳ ،صفحه ۱۳۷ تا ۱۷۲

بصیری، بتول. مهر محمدی، محمود و دیگران. (۱۳۹۳). “واکاوی و تبیین نیازهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در حوزه ی فرهنگ”، دین و ارتباطات، شماره ۴۶ ،صفحه ۵۶ تا ۸۷

مهرمحمدی، محمود. (۱۳۹۳). “درامدی بر شواب و شواب شناسی”، مجله مطالعات برنامه درسی. انجمن ایرانی مطالعات برنامه درسی. شماره ۳۲، صفحه ۱۱ تا ۴۰

ابراهیمی، نامدار. مهر محمدی، محمود و دیگران.(۱۳۹۳). “از پرسش های متخیلانه تا آفرینش های خلاقانه”، پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت، شماره ۸، صفحه ۲۹ تا ۵۰

شریفیان، فریدون.مهر محمدی، محمود. (۱۳۹۳). “تبیین قابلیت‌های دیسیپلینی برنامه‌درسی و تعیین جایگاه آن در طبقه‌بندی دیسیپلین‌های علمی”، نظریه و عمل در برنامه درسی، شماره ۴ صفحه، ۱۶۱ تا ۱۸۴

آهنچیان، نرگس. مهر محمدی، محمود و دیگران. (۱۳۹۳). “هیوریستیک‌ها و کار پوشه‌های حرفه‌ای استادان دانشگاه: بدیلی برای برنامه درسی آموزش عالی”، مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، شماره ۱۰ ،صفحه ۱۱۴ تا ۱۵۰

کرامتی، انسی. مهر محمدی، محمود و دیگران. (۱۳۹۲). ” بازی دانایی نظریه زمینه‌ای برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی ایران”، مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، شماره ۷، صفحه ۸۵ تا ۱۰۹

مهرمحمدی، محمود. (۱۳۹۲). “تاملی بر مقوله تولید و تدوین برنامه درسی با تاکید بر اندیشه آیزنر: ماموریت منسوخ یا معتبر در رشته برنامه درسی؟” ، رویکردهای نوین آموزشی، شماره ۸(۱)، صفحه ۱ تا ۲۰٫

ذوالفقار، محسن. مهر محمدی، محمود. (۱۳۹۲). “ارزیابی کیفیت عملکرد اعضای هیئت علمی رشته های علوم انسانی دانشگاه پیام نور از دید دانشجویان و استادان در فرایند کلاس های رفع اشکال گروهی”، پژوهش های آموزش و یادگیری، شماره ۲، صفحه ۱ تا ۱۸

موحدی محصل طوسی، مرضیه. مهر محمدی، محمود و دیگران. (۱۳۹۲). “نقد طبقه بندی های موجود از رویکردهای تربیت دینی و ارائه یک طبقه بندی مفهومی جدید”، پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت، شماره ۱ ،صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۸

حیدری، سمیرا. مهر محمدی، محمود و دیگران. (۱۳۹۲). “تبیین و نقد مبانی فلسفی مفهوم یادگیری در طرح پایدیا”، پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت، شماره ۱ ،صفحه ۹۳ تا ۱۱۰

مهر محمدی، محمود. (۱۳۹۲).”برنامه درسی تربیت معلم و الگوی اجرائی مشارکتی آن؛ راهبرد تحولی برای تربیت معلم در ایران”، نظریه و عمل در برنامه درسی، شماره ۱ ،صفحه ۵ تا ۲۶

مهر محمدی، محمود.(۱۳۹۲).” تبیین و بازشناسی ظرفیت نظریه های ناظر به آموزش ارزش ها در نظام آموزشی از منظر اثربخشی”، نوآوری های آموزشی ، شماره ۴۶ ،صفحه ۷۹ تا ۹۸

کیان، مرجان. مهر محمدی، محمود.(۱۳۹۲). “شناسایی وجوه و ابعاد مغفول برنامه درسی هنر دوره ابتدایی”، پژوهش های آموزش و یادگیری ، شماره ۳ ،صفحه ۱ تا ۱۸

آل حسینی، فرشته. مهر محمدی، محمود و دیگران.(۱۳۹۲).” فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران و تحقق «معلم پژوهنده » “، نوآوری های آموزشی، شماره ۴۷ ،صفحه ۷ تا ۲۵

مهر محمدی، محمود. (۱۳۹۲). “تبیین انتظارات متقابل جامعه علمی مطالعات برنامه درسی و نظام آموزشی: بحثی در زمینه بازسازی منزلت حرفه ای رشته و دانش آموختگان آن در جامعه ایران”، نظریه و عمل در برنامه درسی ، شماره ۲ ،صفحه ۴۷ تا ۶۴

آل حسینی، فرشته. مهر محمدی، محمود و دیگران. (۱۳۹۲). “فلسفه ی تربیت اسلامی و مأموریت احیای عمل تربیت اسلامی”،پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی ،شماره ۲۰ ،صفحه ۷ تا ۲۶

کیان، مرجان. مهر محمدی، محمود. (۱۳۹۲). “نقد و تحلیل برنامه تربیت معلم دوره ابتدایی در سایه شایستگی های مورد تقاضای برنامه درسی هنر جدید”، مطالعات برنامه درسی ،شماره ۳۰ ،صفحه ۱۱۹ تا ۱۴۲

یادگارزاده، غلامرضا. مهر محمدی، محمود و دیگران. (۱۳۹۲).” تحلیل نقش های شغلی و فعالیت های حرفه ای متخصصان برنامه درسی”، مطالعات برنامه درسی ،شماره ۳۰ ،صفحه ۵ تا ۲۸

مهر محمدی، محمود.(۱۳۹۲).”انگاره حداکثری زیر نظام “ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان یا سنجش” در نظام تعلیم و تربیت و نقد “ارزشیابی توصیفی” با اتکای به آن “،تعلیم و تربیت، شماره ۱۱۶ ،صفحه ۹ تا ۳۰

حسینی خواه، علی. مهر محمدی، محمود و دیگران. (۱۳۹۲).”مطالعه تطبیقی برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی در ایران و سوئد با تأکید بر دوره متوسطه”، مطالعات برنامه درسی، شماره ۳۱ ،صفحه ۷ تا ۴۶

مهر محمدی، محمود. اسلامی، ادریس. (۱۳۹۱). “بررسی و نقد نگاشت سوم سند برنامه ی درسی ملی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایده ی جهان – محلی شدن رابرتسون”، علوم تربیتی، شماره ۹۵ ، صفحه ۵ تا ۲۲

مهر محمدی، محمود.(۱۳۹۱). “فرهنگ خانواده مبنای مغفول در ساماندهی تعاملات خانه و مدرسه”، راهبرد فرهنگ شماره ۱۷ و ۱۸ ، صفحه ۲۷۵ تا ۲۹۴

کیذوری، امیرحسین. مهر محمدی، محمود و دیگران. (۱۳۹۱). “مفهوم پردازی توسعۀ برنامه‌های میان رشته‌ای از منظر پیچیدگی سیستم دانشگاهی”،مطالعات برنامه ریزی آموزشی، شماره ۱ ،صفحه ۱۳۱ تا ۱۶۰

آل حسینی، فرشته. مهر محمدی، محمود. (۱۳۹۱). “عمل زمینه ساز تربیتی: تحت هدایت تفکر متعارف یا تأملی؟”، اندیشه های نوین تربیتی، شماره ۲ ،صفحه ۹ تا ۴۰

خسروی، رحمت الله. مهر محمدی، محمود. (۱۳۹۱). “برنامه ی درسی روئیدنی: تأملی انتقادی درباره ی مفهوم برنامه درسی از پیش تعیین شده”، مطالعات برنامه درسی، شماره ۲۵ ،صفحه ۵ تا ۲۶

مهر محمدی، محمود.(۱۳۹۱). “کثرت روش شناسی پژوهش افول پوزیتیویسم یا مرگ حقیقت؟”،پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت، شماره ۳ ،صفحه ۲۷ تا ۴۶

آل حسینی، فرشته. مهر محمدی، محمود و دیگران.(۱۳۹۱). “فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران و مسئله ربط”، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی ،شماره ۱۵ ،صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۸

مهر محمدی، محمود. (۱۳۹۱).”بررسی سازواری مدعای نظریه های رقیب برنامه درسی برای تربیت شهروند دمکراتیک با تکیه بر روایتی شوآبی”،پژوهش در برنامه ریزی درسی، شماره ۳۴ صفحه ۱۸ تا ۳۱

مهر محمدی، محمود. (۱۳۹۱). “بازشناسی مهارتهای اساسی زندگی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات”،تعلیم و تربیت، شماره ۱۱۱، صفحه ۲۱ تا ۴۴

نیکنام، زهرا. مهر محمدی، محمود و دیگران. (۱۳۹۱). “جهان بینی علمی دانش آموزان ایرانی و نقش آن ها در یادگیری علوم تجربی”، مطالعات برنامه درسی، شماره ۲۶ ،صفحه ۵۵ تا ۸۲

مهرمحمدی، محمود. محمودی، فیروزی. (۱۳۹۱). “وارونگي: رويكردي نوين به طراحي برنامه اي درسي معطوف به تربيت حرفه اي (با تاكيد بر علوم تربيتي)”، دو فصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي، شماره ۶ صفحه ۱۴۱ تا ۱۷۷

نیکنام، زهرا. مهر محمدی، محمود و دیگران. (۱۳۹۱). ” آموزش علوم تجربي و فرهنگ: تبيين انسان شناختي يادگيري علوم تجربي”، فصلنامه مطالعات برنامه درسي، انجمن مطالعات برنامه ي درسي، شماره ۲۰، صفحه ۸ تا ۳۶

میر عرب رضی، رضا. مهرمحمدی، محمود و دیگران. (۱۳۹۱). ” فرهنگ معلمي: عاملي مهم در تحقق يا عدم تحقق اصلاحات برنامه درسي مدرسه‌اي”، مجله مطالعات برنامه درسی، انجمن مطالعات برنامه ي درسي، شماره ۲۶، صفحه ۸۳ تا ۱۰۴

مهرمحمدی، محمود. فراستخواه، مقصود. (۱۳۹۰). “راهبردهاي مطلوب براي آموزش علوم انساني در دانشگاه هاي كشور”، مجله آموزش عالي، شماره ۱۳، صفحه ۸۵ تا ۱۲۸

مهر محمدی، محمود. (۱۳۹۰). “تبیین چرخش زیباشناسانه در تعلیم و تربیت: درسهای خرد و کلان برای بهبود کیفیت آموزش با الهام از عالم هنر”، تعلیم و تربیت، شماره ۱۰۵ ، صفحه ۱۱ تا ۳۴

مرادی، مسعود. مهر محمدی، محمود و دیگران. (۱۳۹۰). “مبانی و ویژگی های یک الگوی تدریس برای انواع دانش روش کاری”، روانشناسی تربیتی، شماره ۲۰ ، صفحه ۹۵ تا ۱۳۰

لرکیان، مرجان. مهر محمدی، محمود. (۱۳۹۰). “طراحی و اعتبار بخشی الگوی مطلوب برنامه درسی هنر دوره ی ابتدایی ایران”، مطالعات برنامه درسی، شماره ۲۱ ، صفحه ۱۲۳ تا ۱۶۳

مهر محمدی، محمود. (۱۳۹۰). “نظرورزی درباره برنامه درسی دبیرستان گرایش عمومی تخصصی یا همگرایی در چهارچوب تخصص گرایی نرم”، پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت، شماره ۱ ، صفحه ۲۵ تا ۴۸

بازرگان، سیمین. مهر محمدی، محمود و دیگران. (۱۳۹۰). “تبیین الگوی برنامه درسی راهبردی آموزش عالی از منظر پدیدارشناختی”، مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ، شماره ۴ ، صفحه ۷ تا ۳۰

سلیمی، جمال. مهر محمدی، محمود و دیگران. (۱۳۹۰). “ارائه ی الگوی مطلوب طراحی برنامه ی درسی بین رشته ای کارشناسی علوم اجتماعی”، پژوهش های برنامه درسی، شماره ۲، صفحه ۱۰۵ تا ۱۳۰

آل حسینی، فرشته. مهر محمدی، محمود.(۱۳۹۰). “تحول فهم نهادی برنامه درسی، از عملیاتی به عملی”، مطالعات برنامه درسی ، شماره ۲۲ ، صفحه ۲۹ تا ۵۸

نوری، علی. مهر محمدی، محمود. (۱۳۹۰). “الگویی برای بهره گیری از روش نظریه برخاسته از داده ها در پژوهش های تربیتی”، مطالعات برنامه درسی ، شماره ۲۳، صفحه ۸ تا ۳۵

مهرمحمدی، محمود. (۱۳۸۹). ” نقدي و نظري بر نگاشت سوم سند برنامه درسي ملي جمهوري اسلامي ايران”، فصلنامه مطالعات برنامه درسي، انجمن مطالعات برنامه ي درسي، سال پنجم، شماره ۱۸، صفحه ۸ تا ۳۱

خاکباز، عظیمه. مهرمحمدی، محمود و دیگران. (۱۳۸۹). ” بررسي برنامه درسي ميان رشته اي در آموزش عالي از منظر چگونگي تغيير آن در سطوح مختلف برنامه درسي (مورد مطالعه: برنامه درسي كارشناسي ارشد رشته آموزش رياضي)”، دو فصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي، شماره ۲، صفحه ۲۷ تا ۵۶

مهر محمدی، محمود. (۱۳۸۹).”بازبینی روایت جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی از منظر درون تعلیم و تربیتی اشکال (بازنمایی) دانش”، نوآوری های آموزشی، شماره ۳۳ ، صفحه ۷۳ تا ۹۰

بازرگان، سیمین. مهر محمدی، محمود و دیگران. (۱۳۸۹). “روش های یاددهی – یادگیری عصر اقتصاد دانایی برنامه درسی راهبردی آموزش عالی”، مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، شماره ۱ صفحه، ۳۸ تا ۶۴

مهر محمدی، محمود. کیذوری، امیرحسین. (۱۳۸۹). “شاخص های ارزیابی کیفیت میان رشته ای دانشگاهی؛ ابزاری برای برنامه ریزی”، مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، شماره ۶ ، صفحه ۸۹ تا ۱۱۲

نوری، علی. مهر محمدی، محمود. (۱۳۸۹). “تبیین انتقادی جایگاه علوم اعصاب، در قلمرو دانش و عمل تربیت”، تازه های علوم شناختی، شماره ۲، صفحه ۸۳ تا ۱۰۰

نیلی، احمدآبادی. مهر محمدی، محمود و دیگران. (۱۳۸۹). “الزام ها و پیامدهای اجتماعی برنامه درسی پاسخگو در آموزش عالی مطالعه موردی دانشگاه های دولتی اصفهان”، جامعه شناسی کاربردی، شماره ۳۸ ، صفحه ۵۷ تا ۷۶

مهر محمدی، محمود.(۱۳۸۹). “بازشناسی مفهوم و تبیین جایگاه تخیل در برنامه های درسی و آموزش با تأکید بر دوره ابتدائی”، مطالعات تربیتی و روانشناسی، شماره ۳۹ ، صفحه ۵ تا ۲۰

میرشمشیری، مرجان. مهر محمدی، محمود و دیگران.(۱۳۸۹). “مقایسه مدل پیشرفت ریاضی دانش آموزان پایه هشتم کشورهای ایران و امریکا بر اساس داده های مطالعه تیمز ۲۰۰۷” تعلیم و تربیت، شماره ۱۰۴ ، صفحه ۷ تا ۳۰

میرشمشیری، مرجان. مهر محمدی، محمود و دیگران.(۱۳۸۹). “مقایسه مدل پیشرفت ریاضی دانش آموزان پایه هشتم کشورهای ایران و امریکا بر اساس داده های مطالعه تیمز ۲۰۰۷” تعلیم و تربیت، شماره ۱۰۴ ، صفحه ۷ تا ۳۰

آرمند، محمد. مهر محمدی، محمود. (۱۳۸۸). ” نقد و بررسی الگوی تربیت منش لیکونا بر اساس آراء علامه طباطبائی”، مطالعات برنامه درسی، شماره ۱۳ و ۱۴ ، صفحه ۲۵ تا ۶۲

مهر محمدی، محمود. (۱۳۸۸). “ملاحظات اساسی در باب سیاست گذاری توسعه برنامه درسی میان رشته ای در آموزش عالی از منظر فرایند تکوین”، مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی شماره ۳ ، صفحه ۱ تا ۱۸

میرشمشیری، مرجان. مهر محمدی، محمود. (۱۳۸۸). “افسانه تعلیم و تربیت: مطالعه موردی یک مدرسه به روش خبرگی و نقادی تربیتی”، نوآوری های آموزشی ، شماره ۳۰ ، صفحه ۷ تا ۳۰

یادگارزاده، غلامرضا.مهر محمدی، محمود. (۱۳۸۸). “تحلیل فرایند طراحی برنامه های درسی دانشگاهی در ایران با استفاده از مدل دکر واکر”، نامه آموزش عالی ، شماره ۸ ، صفحه ۱۲۷ تا ۱۵۰

مهر محمدی، محمود.(۱۳۸۸). “لوازم چابکی و چالاکی برنامه های درسی”، رشد مدیریت مدرسه، شماره ۶۷ ، صفحه ۷ تا ۷

رشید، خسرو. مهر محمدی، محمود و دیگران.(۱۳۸۷). ” بررسی مراحل تحول زیباشناسی در دانش آموزان شهر تهران”، نوآوری های آموزشی ، شماره ۲۷ ، صفحه ۹۷ تا ۱۲۴

مهر محمدی، محمود. نیکنام، زهرا و دیگران. (۱۳۸۷).” اشکال بازنمایی و شناخت در برنامه درسی: بازکاوی نظریه کثرت گرایی شناختی”، تعلیم و تربیت ، شماره ۹۵ ، صفحه ۲۹ تا ۵۲

مهرمحمدی، محمود. (۱۳۸۷). ” تحليلي بر سياست كاهش تمركز از برنامه ريزي درسي در آموزش عالي ايران: ضرورت ها و فرصت ها”، مجله آموزش عالی، انمن آموزش عالی ایران، شماره ۳، صفحه ۱ تا ۱۸

مهر محمدی، محمود. (۱۳۸۷). “مروری بر اندیشه های استاد کاردان و دلالتهای آن برای آموزش و پرورش ایران”، تعلیم و تربیت، شماره ۹۶ ، صفحه ۲۴۰ تا ۲۴

مهر محمدی، محمود. (۱۳۸۶). “مدیریت هم زمان مدارج تمرکز زدایی در نظام برنامه ریزی درسی”، مطالعات برنامه درسی، شماره ۴، صفحه ۱ تا ۱۶

معروفی، یحیی. مهر محمدی، محمود و دیگران.(۱۳۸۶). “ارزش یابی کیفیت تدریس در آموزش عالی : بررسی برخی دیدگاه ها”، مطالعات برنامه درسی، شماره ۵ ، صفحه ۸۱ تا ۱۱۲

معروفی، یحیی. مهر محمدی، محمود و دیگران.(۱۳۸۶). “ارزش یابی کیفیت تدریس در آموزش عالی : بررسی برخی دیدگاه ها”، مطالعات برنامه درسی، شماره ۵ ، صفحه ۸۱ تا ۱۱۲

آیتی، محسن. مهر محمدی، محمود و دیگران. (۱۳۸۶). “الگوی تدوین برنامه های درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات – فاوا – در تربیت معلم”، مطالعات برنامه درسی ، شماره ۵ صفحه ۵۵ تا ۸۰

کریمی، محمدحسن.مهر محمدی، محمود و دیگران.(۱۳۸۶). “نقد و بررسی کتاب علوم پایه اول راهنمایی تحصیلی از منظر فلسفه علم”، علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ، شماره ۵۲ ، صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۶

مهر محمدی، محمود. (۱۳۸۶). “کند و کاو در ترجیحات روش شناختی پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت در ایران”، نوآوری های آموزشی ، شماره ۲۱ ، صفحه ۷۷ تا ۱۰۸

مهر محمدی، محمود. (۱۳۸۵). “حرفه ای ساختن پژوهش آموزشی: یک ضرورت، یک انتظار”، تعلیم و تربیت، شماره ۸۵، صفحه ۷ تا ۱۰

مهر محمدی، محمود. جاویدی، طاهره. (۱۳۸۵). “رویکردی تطبیقی به دلالت های تربیتی نظریه های دموکراسی چالش میان نظریه های لیبرال، جماعت گرا و تفاهمی”، مطالعات اسلامی، شماره ۷۱، صفحه ۹ تا ۶۴

مهر محمدی، محمود. نیکنام، زهرا. (۱۳۸۵). “ساخت و سازگرایی دیالکتیکی و ارائه چارچوب نظری مبتنی بر آن، برای آموزش علوم تجربی”، مطالعات برنامه درسی، شماره ۲، صفحه ۲۴ تا ۵۴

امام جمعه، محمدرضا. مهر محمدی، محمود. (۱۳۸۵). “نقد و بررسی رویکردهای تدریس فکورانه به منظور ارایه ی برنامه ی درسی تربیت معلم فکور”، مطالعات برنامه درسی، شماره ۳، صفحه ۳۰ تا ۶۶

مهرام، بهروز؛ ساکتی، پرویز؛ مسعودی، اکبر؛ مهر محمدی، محمود. (۱۳۸۵).”نقش مؤلفه های برنامه ی درسی پنهان در هویت علمی دانشجویان – مطالعه موردی : دانشگاه فردوسی مشهد”، مطالعات برنامه درسی، شماره ۳، صفحه ۳ تا ۲۹

مهر محمدی، محمود. (۱۳۸۵). “نظریه ی هوش چندگانه و دلالت های آن برای برنامه درسی و آموزشی”، تعلیم و تربیت، شماره ۸۸، صفحه ۷ تا ۳۲

قندیلی، سید جواد. مهر محمدی، محمود. فردانش، هاشم. (۱۳۸۵). “بررسی محتوای درسی سطح یک حوزه علمیه و ارایه ویژگیهای مطلوب آن بر اساس نظریه شرح و بسط با تأکید بر اصول فقه”، مطالعات تربیتی و روانشناسی، شماره ۲۶ صفحه ۵ تا ۲۲

شیخ زاده، مصطفی. مهر محمدی، محمود. (۱۳۸۴). “طراحی تجربی مدل آموزش نرم افزاری بر اساس رویکرد سازنده گرایی”، جامعه شناسی، شماره ۲، صفحه ۶۵ تا ۸۸

علیخانی، محمد حسین. مهر محمدی، محمود. (۱۳۸۴). “بررسی پیامدهای قصد نشده (برنامه درسی پنهان) ناشی از جو اجتماعی مدارس دوره متوسطه شهر اصفهان و ارائه راهکارهایی برای کاهش پیامدهای منفی آن”، دانشور رفتار، شماره ۱۲، صفحه ۳۹ تا ۴۸

علیخانی، محمد حسین. مهر محمدی، محمود. (۱۳۸۴). “بررسی پیامدهای قصد نشده (برنامه درسی پنهان) ناشی از محیط اجتماعی مدارس دوره متوسطه اصفهان”، علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره ۷۴، صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۱

ذوالفقار، محسن. مهر محمدی، محمود. (۱۳۸۳). “ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی رشته های علوم انسانی دانشگاه های شهر تهران”، دانشور رفتار – شماره ۶، صفحه ۱۷ تا ۲۸

شیخ زاده، مصطفی. مهر محمدی، محمود. (۱۳۸۳). “نرم افزار آموزشی ریاضی ابتدایی بر اساس رویکرد سازنده گرایی و سنجش میزان اثربخشی آن”، نوآوری های آموزشی، شماره ۹، صفحه ۳۲ تا ۴۸

 مهرمحمدی، محمود. (۱۳۸۲). “بازاندیشی مفهوم و مدلول انقلاب آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات”، سخنرانی کلیدی در سومین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی

صمدی، پروین. مهر محمدی، محمود.(۱۳۸۲). “بازنگری در الگوی آموزش دینی جوانان و نوجوانان در دوره تحصیلی متوسطه”، نوآوری های آموزشی، شماره ۳، صفحه ۹ تا ۳۴ مجله علوم انساني, دوره ۱۰ , شماره ۳-۴ ; از صفحه ۴۱ تا صفحه ۵۱

مهر محمدی، محمود. فراستخواه، مقصود. (۱۳۸۱). “بررسی راهکارهای افزایش دسترسی به آموزش عالی”، پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ۲۵، صفحه ۷۹ تا ۹۶

مهر محمدی، محمود. (۱۳۸۱). “پژوهش مبتنی به عمل فکورانه در فرایند برنامه درسی، نظریه عمل گرای شواب”، نوآوری های آموزشی، شماره ۱، صفحه ۲۱ تا ۳۸

مهر محمدی، محمود. (۱۳۸۰). “کاوشی در ماهیت تدریس و رابطه آن با یادگیری”، تعلیم و تربیت – شماره ۶۵ صفحه ۴۷ تا ۶۰

مهر محمدی، محمود؛ صمدی، پروین؛ (۱۳۸۰). “مبانی نظری برنامه درسی مطلوب دینی دوره متوسطه”، علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س) – شماره ۳۹، صفحه ۲۴۷ تا ۲۷۶

مهر محمدی، محمود. امینی، محمد. (۱۳۸۰). “طراحی الگوی مطلوب تربیت هنری در دوره ابتدایی”، علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س) شماره ۳۹، صفحه ۲۱۹ تا ۲۴۶

مهر محمدی، محمود. احمدی، پروین. (۱۳۸۰). “برنامه های درسی تلفیقی، رویکردی متفاوت با برنامه های درسی موضوع محوری/ دیسیپلینی (شیوه سنتی)”، علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س). شماره ۳۹ علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه – از ۱۹۹ تا ۲۱۸

مهر محمدی، محمود. عابدی، لطفعلی. (۱۳۸۰). “ماهیت تدریس و ابعاد زیباشناختی آن”، مدرس علوم انسانی، شماره ۲۰، صفحه ۴۳ تا ۵۸

مهر محمدی، محمود؛ (۱۳۷۹). “اقدام پژوهی: رویکردی مؤثر در حرکت نظامهای پژوهشی انسانی- اجتماعی به سوی تعادل” مدرس علوم انسانی – شماره ۱۴ صفحه ۱۴۱ تا ۱۴۸

شعبانی، حسن. مهر محمدی، محمود. (۱۳۷۹). “پرورش تفکر انتقادی با استفاده از شیوه آموزش مسأله محور”، مدرس علوم انسانی، شماره ۱۴، صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۶

فتحی واجارگاه، کورش؛ مهر محمدی، محمود. (۱۳۷۸). “حدود و ثغور برنامه درسی و آموزش” مدرس علوم انسانی، شماره ۱۲ صفحه ۵۳ تا ۷۲

مهرمحمدی، محمود؛ (۱۳۷۸). ” ارزیابی شیوه های رویاروئی برنامه درسی و آموزش با تفاوت های فردی دانش آموزان”، مجله تعلیم و تربیت، شماره ۵۷، صفحه ۱۱ تا ۲۷

مهر محمدی، محمود؛ (۱۳۷۷). “ترکیب بهینه برای تصمیم گیرندگان در فرآیند تدوین برنامه درسی” علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س) – شماره ۲۴ و ۲۵ صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۰

مهرمحمّدی، محمود(۱۳۷۷)، “آموزش و پرورش و جامعه مدنی”، مجلّه پژوهشهای تربیتی، شماره ۳ و ۴، صفحه ۲۱ تا ۳۲

مهر محمدی، محمود؛ (۱۳۷۷). “نظام تربیت معلم در جمهوری فدرال آلمان و مقایسه آن با جمهوری اسلامی ایران” مدرس علوم انسانی، شماره ۷ ، صفحه ۱۵۸ تا ۱۶۹

شعبانی ورکی، بختیار؛ مهر محمدی، محمود. (۱۳۷۷). “جایگاه رویکردهای یاددهی- یادگیری مکاتب رفتارگرایی، شناخت گرایی و انسانگرایی در نظام آموزشی” مدرس علوم انسانی – شماره ۷ صفحه ۱۰۲ تا ۱۲۱

مهر محمدی، محمود؛ (۱۳۷۶). “برنامه درسی و آموزش: ﺣﻮزﻩ هﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﺎ…؟”، تحقیقات آموزشی، موسسه تحقیقات آموزشی، شماره ۳ و ۴، صفحه ۴۱ تا ۵۵

مهر محمدی، محمود؛ (۱۳۷۶). “برداشتی نو از سطوح و گستره تحقیقات آموزشی و تربیتی” مدرس علوم انسانی – شماره ۳ صفحه – از ۳۰ تا ۴۶

فقیهی قزوینی، فاطمه؛ مهر محمدی، محمود؛ (۱۳۷۶). “بررسی وضعیت تحقیقات آموزشی در چند کشور جهان”، تعلیم و تربیت، شماره ۵۰ صفحه ۷ تا ۳۴

مهر محمدی، محمود؛ (۱۳۷۵). “نظریه پیاژه و کاربرد آن در برنامه ریزی درسی و آموزشی: تحلیلی بر دو کاربرد معارض” روان شناسی و علوم تربیتی(دانشگاه تهران) – شماره ۵۶ صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۶

مهرمحمدی، محمود. (۱۳۷۴). “بررسی ارتباط میان تربیت فرهنگی، الگوهای نوین تدریس و خلاقیت” نشریه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، دانشگاه تربیت معلم تهران، ،شماره ۴، صفحه ۲۲ تا ۳۶

مهر محمدی، محمود؛ (۱۳۷۴). “تأملی در ماهیت نظام متمرکز برنامه ریزی درسی” تعلیم و تربیت، شماره ۴۱ و ۴۲ صفحه ۱۱ تا ۱۹

مهر محمدی، محمود؛ (۱۳۷۴). “بررسی ابعاد نظری و عملی تعلیم و تربیت سوال محور” روان شناسی و علوم تربیتی(دانشگاه تهران)- شماره ۵۴ صفحه ۶۳ تا ۷۶

مهر محمدی، محمود؛ (۱۳۷۴). “کاوشی در ماهیت مبنای تدریس” روان شناسی و علوم تربیتی (دانشگاه تهران)، شماره ۵۵ صفحه ۲۹ تا ۴۸

مهر محمدی، محمود؛ (۱۳۷۴). “چرا باید برنامه های درسی را به سوی مسأله محوری سوق دهیم؟” تعلیم و تربیت – شماره ۴۳ و ۴۴ صفحه ۹ تا ۲۸

مهر محمدی، محمود؛ (۱۳۷۳). “نظام آموزش فنی و حرفه ای در آلمان فدرال چیست؟ و از آن چه می توان آموخت؟” تعلیم و تربیت ، دوره اول – شماره ۳۹ و ۴۰ صفحه ۴۳ تا ۶۸

مهر محمدی، محمود؛ (۱۳۷۲). “بررسی تطبیقی نظام برنامه ریزی درسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان”، تعلیم و تربیت، شماره ۳۵ و ۳۶ صفحه ۹۵ تا ۱۲۲

مهر محمدی، محمود. (۱۳۷۱). ” گشودن باب نقادی: ابزاری در خدمت تعالی افکار و آثار” تعلیم و تربیت، شماره ۳۰ صفحه ۷ تا ۹

رووف، علی؛ مهر محمدی، محمود. (۱۳۷۱) “بررسی جایگاه تحقیقات آموزشی – تربیتی در ۳۲ کشور جهان و ایران”، تعلیم و تربیت – شماره ۲۹ صفحه – ۴۱ تا ۵۷

مهر محمدی، محمود. (۱۳۷۱). “نقدی بر: در جستجوی معیارهایی برای انتخاب محتوا” تعلیم و تربیت، شماره ۳۰ صفحه ۶۹ تا ۷۵

مهر محمدی، محمود؛ (۱۳۷۱). “نگاهی به شیوه اصلاح و نوع اصلاحات ضروری در تربیت معلم”، تعلیم و تربیت، – شماره ۳۱ صفحه ۳۷ تا ۵۶

پ د اچ هرد؛ مترجم: مهر محمدی، محمود؛ (۱۳۷۱). “چرا باید آموزش علوم را متحول سازیم؟” تعلیم و تربیت – شماره ۳۲ صفحه ۹۷ تا ۱۰۶

مهر محمدی، محمود؛ (۱۳۷۰). “دیدگاههای برنامه درسی و مدلهای تدریس در جستجوی یک رابطه منطقی” تعلیم و تربیت، شماره ۲۶ صفحه – از ۵۲ تا ۷۵

مهر محمدی، محمود؛ توسعه و تقویت بنیه تحقیقاتی در آموزش و پرورش: نگاهی دیگر” تعلیم و تربیت ۱۳۷۰ – شماره ۲۶ صفحه ۷ تا ۱۴

مهر محمدی، محمود؛ (۱۳۷۰). “جایگاه مدارس تجربی در نظام تعلیم و تربیت” تعلیم و تربیت، شماره ۲۷ و ۲۸ صفحه – ۱۰ تا ۱۸

مهر محمدی، محمود؛ (۱۳۷۰). ” آموزش و پرورش یا ابزاری برای حفظ وحدت ملی” تعلیم و تربیت، شماره ۲۷ و ۲۸ صفحه – از ۷ تا ۹

مهر محمدی، محمود. “استفاده از یک مدل تحقیقاتی به عنوان راهنمای فرایند برنامه ریزی درسی” ترجمه، تعلیم و تربیت ۱۳۶۹ – شماره ۲۱ صفحه – ۱۹ تا ۳۱

مهر محمدی، محمود. (۱۳۶۹). “توسعه و تقویت بنیه تحقیقاتی در آموزش و پرورش: سیمای آینده در نگاهی به گذشته”، تعلیم و تربیت – شماره ۲۱ صفحه ۷ تا ۱۱

مهر محمدی، محمود؛(۱۳۶۹) “دانش پیش نیاز در برنامه ریزی درسی” ترجمه، تعلیم و تربیت، – شماره ۲۲ و ۲۳ صفحه ۴۶ تا ۵۸

مهر محمدی، محمود. (۱۳۶۹). “آموزش و پرورش راه آینده” تعلیم و تربیت، شماره ۲۲ و ۲۳ صفحه – ۷ تا ۱۲

مهر محمدی، محمود. (۱۳۶۸) “نارسایی های آموزش و پرورش در آمریکا” تعلیم و تربیت شماره ۱۷ صفحه ۴۲ تا ۵۲

مهر محمدی، محمود. (۱۳۶۸) “بررسی اهداف حیطه شناختی برنامه های درسی «مهارتهای فکری» از حیث اهمیت فلسفی و تناسب روانی: دیدگاه متخصصین روانشناسی، مسئولین برنامه ریزی درسی مناطق و مدیران مدارس در امریکا” تعلیم و تربیت – شماره ۱۸ صفحه از ۹۳ تا ۱۰۸

مهر محمدی، محمود. (۱۳۶۸ ) “تکنولوژی آموزشی ابزاری مؤثر در خدمت تغییر نظام” تعلیم و تربیت، شماره ۱۹ ،صفحه ۷ تا ۱۰

مهر محمدی، محمود. (۱۳۶۸) “بیسوادی یک معضل بین المللی” تعلیم و تربیت – شماره ۲۰ صفحه – ۷ تا ۱۰

مهر محمدی، محمود. (۱۳۶۷) الگوهای طراحی برنامه درسی” تعلیم و تربیت، شماره ۱۵ و ۱۶ صفحه ۱۰ تا ۲۸

مهر محمدی، محمود. (۱۳۶۷). “جایگاه تحقیق در آموزش و پرورش” تعلیم و تربیت – شماره ۱۵ و ۱۶ صفحه ۷ تا ۹

مهرمحمدی، محمود. “دیانت در عرصه تربیت: با کدام رویکرد می‌توان ره به «سلامت» برد؟” (مقاله منتشر نشده).