نوشته‌ها

📌سخنرانی جناب آقای دکتر محمود مهرمحمدی، استاد دانشگاه تربیت مدرس با موضوع: آینده‌نگاری تعلیم و تربیت؛ نگاه از پس پاندمی کرونا

📆 ۱۸اسفندماه ۱۴۰۰

📍دبیرخانه هجدهمین همایش سالیانه هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پساکرونا – دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

🌐http://cms.icsa.org.ir
☎️۰۵۱-۳۸۸۰۳۶۷۴

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می نماید:

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد، هجدهمین همایش سالیانه را با عنوان «هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پساکرونا» برگزار می‌نماید. ضمن تقدیر و تشکر از مشارکت کلیه پژوهشگران ارجمند، به اطلاع می‎‌رساند با توجه به همپوشانی تاریخ برگزاری این همایش با همایش سالیانه انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، تاریخ برگزاری همایش هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پساکرونا به روزهای ۱۸ و ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ موکول شد.

هجدهمین همایش سالیانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران