نوشته‌ها

منبع ‌شناسی مطالعات برنامه درسی (ریکز) به صورت آنلاین برگزار می کند:

نظرسنجی ریکز

لینک مشارکت:
🔗 ۱: yun.ir/5hmga1

🔗 ۲: https://forms.gle/9AbuY2GmrToQzTx97

🔗 ۳: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZWilODVxq5GKyQg5CFlgN3Pm42eLbN9-UADMWuHJueF0i9g/viewform?usp=sf_link

📣 📣📣 لطفاً این پست را برای دوستان خود ارسال کنید.

معلمان و منابع خوب و خواندنی در ریکز

آدرس صفحه اینستاگرام:

Faslemehr.ir (@faslemehr.ir) • Instagram photos and videos

ریکز در ۴ سالگی

🌱 به نام خداوند مهربان 🌿

آن‌چه در‌ این مجموعه گردآمده و تقدیم مخاطبان شده است، متن ویراسته‌ی نکاتی است که شرکت‌کنندگان در میزگردهای نشست مجازی متعلق به ۴ ساله‌شدن کانال منبع شناسی مطالعات برنامه درسی(#ریکز) مطرح کردند. از مدعوین درخواست شده بود نگاهی انتقادی و کاستی‌جویانه به این حرکت بیندازند و در سایه ارزیابی عملکرد ۴ سال گذشته، توصیه‌های کمال‌بخش خود برای آینده را مطرح نمایند.
از آن‌جا که ریکز یک حرکت جمعی است و توفیقات کسب شده مرهون هم‌افزایی و تشریک مساعی بخش عمده‌ای از جامعه گفتمانی مطالعات برنامه‌ی درسی کشور است، استمرار توفیقات آن نیز قهراً مرهون حفظ و استمرار این ویژگی است.
مجموعه‌ی حاضر را می‌توان نشانه‌ای از این عزم و باور در نیاز به هم‌فکری و همراهی جمعی برای رقم زدن آینده‌‌ای بهتر برای ریکز دانست. تحلیل‌های ارائه شده در عین کوتاه و مختصر بودن، حاوی نکات ارزشمندی است که نگاه نقادانه معدودی از استادان و دانشجویان به ارمغان آورده و دریغ بود در دسترس عموم قرار نگیرد.
محمود مهرمحمدی

Dawson & Lee. (2018). Drama-Based Pedagogy. intellect Bristol, UK / Chicago, USA.

 • ماهیت و راهبردهای پداگوژی نمایش محور
 • فعالسازی گفتگو
 • بازی تئاتر به عنوان استعاره
 • عملکرد تصویر
 • عملکرد نقش

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

پداگوژی نمایش محور (داوسون و لی، 2018)

دکتر بهارک اعظمی، دکتری مطالعات برنامه درسی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر:

https://t.me/rics_mmm1959/2105

Green, J. L., Camilli, G., & Elmore, P. B. (Eds.). (2006). Handbook of complementary methods in education research. Routledge.

 • پژوهش فراتحلیل
 • پژوهش مردم نگاری
 • سیاست پژوهی

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

دستنامه روش های مکمل در پژوهش تربیتی (گرین و دیگران، 2006)-بخش سوم

جواد حاتمی، دکتری مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه تربیت مدرس:

https://t.me/rics_mmm1959/2080

زهرا نیکنام، دکتری مطالعات برنامه درسی، استادیار دانشگاه خوارزمی:

https://t.me/rics_mmm1959/2081

فاطمه راغب، دکتری تصمیم گیری و خط مشی گذاری، مشاور نظارت و ارزیابی شورای عالی آموزش و پرورش:

https://t.me/rics_mmm1959/2082

Green, J. L., Camilli, G., & Elmore, P. B. (Eds.). (2006). Handbook of complementary methods in education research. Routledge.

 • روش‌های مطالعه موردی
 • تحلیل بین موردی
 • سنجش برنامه درسی

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

دستنامه روش های مکمل در پژوهش تربیتی (گرین و دیگران، 2006)

ابراهیم طلائی، دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس:

https://t.me/rics_mmm1959/2067

غلامرضا یادگارزاده، دکتری برنامه درسی آموزش عالی، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی:

https://t.me/rics_mmm1959/2065

عادل فاطمی، دکتری آمار، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی سنندج:

https://t.me/rics_mmm1959/2066

Cheng-Yu Hung (2021). The revival of the process model in curriculum design: changes and challenges in the new taiwanese citizenship curriculum. JOURNAL OF CURRICULUM STUDIES.

 • مدل فرایندی
 • مدل محصول محور
 • پرکتیکال
 • شوآب
 • مطالعات اجتماعی
 • طراحی برنامه درسی
 • عاملیت معلم

دریافت فایل الکترونیکی مقاله:

احیای الگوی فرایندی در طراحی برنامه‌درسی

دکتر محمود مهرمحمدی، دکتری مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه تربیت مدرس:

شنیدن فایل صوتی در تلگرام:

https://t.me/rics_mmm1959/2054

Mueller, J. J., & File, N. (Eds.). (2020). Curriculum in early childhood education: Re-examined, reclaimed, renewed. Routledge.

 • بافت اجتماعی سیاسی حاکم بر برنامه درسی تربیت اوان کودکی (تاک)
 • رویکردهای خاص برنامه درسی تاک
 • برخورد انتقادی با آنچه که در حوزه برنامه درسی تاک می گذرد
 • احیاء برنامه درسی تاک

دریافت فایل الکترونیکی کتاب:

برنامه درسی تربیت اوان کودکی (مولر و فایل، 2020)

دکتر ابراهیم طلائی، دکتری تعلیم و تربیت، دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس:

https://t.me/rics_mmm1959/2048

تغییر ریتم ارائه برنامه های ریکز

Cuthbert, A. S., & Standish, A. (Eds.). (2021). What Should Schools Teach?: Disciplines, subjects and the pursuit of truth. UCL Press.

نعمت الله ارشدی، دکتری شیمی عالی، مدرس دانشگاه و مولف پیشین کتب درسی شیمی:

نسا احمدزاده، دکتری فیزیک جامد، مدرس دانشگاه و دبیر:

خسرو داودی، دکتری رشته آموزش ریاضی، مدرس دانشگاه و مولف کتب درسی ریاضی: