انتشار شوق‌تغییر ۴۳

شماره ۴۳ دوماهنامه بین‌المللی علمی و آموزشی. پژوهشی شوق‌تغییر، ویژه ماه‌های مهر و آبان ۱۳۹۸ با موضوع ” تربیت مناسب فرزندان و جایگاه تعاملی مدرسه، خانواده و والدین” منتشر شد.
در این شماره آثار و گفتارهایی از دکتر حیدر تورانی، دکتر مرتضی مجدفر، دکتر حسین خنیفر، دکتر محمود مهرمحمدی، دکتر محرم آقازاده، دکتر رضا یادگار زاده، دکتر لیلا سلیقه‌دار، ابراهیم اصلانی، لیلا کاظم‌زاده، مهناز ابوالکاشف‌ نوری، دکتر کاووس عباسی، دکتر صفی‌اله ملکی، نرگس رجایی، هستی اعرابی، مهرنوش جعفر‌نادری، زهرا بابایی، آزاده غفرانی، تهمینه مهربانی، ر.رستمی، مائده ارشدراد، تهمتن برومند، اعظم احمدی، فاطمه قائمی و … به چاپ رسیده است.
هم‌چنین بخش پاسداشت معلمان پیشکسوت این شماره با یادداشت‌ها و مقالاتی در ۸ صفحه به معلم بزرگ، استاد زنده‌یاد علی رووف اختصاص یافته است.
با توجه به موضوع کاربردی این شماره در ارتباط با آموزش خانواده‌ها، پیشنهاد می‌شود مدارس ضمن تماس با شماره ۸۸۳۴۵۲۱۷  – ۰۲۱ نسخه‌هایی از مجله را برای اولیای مدرسه خود تهیه کنند.