مطالب توسط پشتیبانی سایت استاد محمود مهرمحمدی

رهاسازی تخیل: جستارهایی در باب آموزش، هنر و تغییر اجتماعی (گرینی، ۲۰۰۰)، فصل هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم

Greene, M. (2000). Releasing the imagination: Essays on education, the arts, and social change. John Wiley & Sons. 🔸 #برنامه‌درسی🔸 #جستجو_و_تحقیق🔸 #هنرها🔸 #ادبیات🔸 #معلمان🔸 #شخصی🔸 #عمومی🔸 #مارکوزه🔸 #مرلوپونتی🔸 #نویسندگی🔸 #یادگیری🔸 #معلمان🔸 #شخصی🔸 #خصوصی🔸 #عمومی🔸 #ویرجینیاولف🔸 #تدریس 🔸 #گشودگی 🔸 #سواد 🔸 #فرهنگ_نخبگان🔸 #امکان🔸 #مارتین_بوبر 🔸 #میشل_فوکو🔸 #هنر🔸 #تخیل🔸 #اهداف۲۰۰۰ (سند) 🔸 #زن_گریان🔸 #پابلو_پیکاسو 🔸 #طاعون […]

رهاسازی تخیل: جستارهایی در باب آموزش، هنر و تغییر اجتماعی (گرینی، ۲۰۰۰)، فصل چهارم، پنجم و ششم

Greene, M. (2000). Releasing the imagination: Essays on education, the arts, and social change. John Wiley & Sons. 🔸 #عصر تاریکی 🔸 #قلمرو عمومی🔸 #پداگوژی🔸 #ادبیات🔸 #دانش پنهان‌شده 🔸 #همدلی 🔸 #بینش 🔸 #فلسفه 🔸 #دیدگاه‌های انتقادی🔸 #زندان‌های ذهنی 🔸 #خلق موقعیت🔸 #زندگی زیسته 🔸 #داستان‌ تخیلی 🔸 #نامرئی 🔸 #دیوئی 🔸 #مرلوپونتی🔸 #پیشا_تاملی🔸 #التیام‌دهنده […]

رهاسازی تخیل: جستارهایی در باب آموزش، هنر و تغییر اجتماعی (گرینی، ۲۰۰۰)، کلیات و سه فصل اول

Greene, M. (2000). Releasing the imagination: Essays on education, the arts, and social change. John Wiley & Sons. 🔸#گرینی🔸#تخیل🔸#تخیل‌اجتماعی🔸#بازیابی🔸#هنرها🔸#برنامه‌درسی🔸#آموزش🔸#معلم🔸#مارکوزه🔸#آرنت🔸#دیوئی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2494 مرورکننده: صادق کشاورزیان، پژوهشگر فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران https://t.me/rics_mmm1959/2495

هوش مصنوعی و آینده تعلیم و تربیت: آموزش در عصر هوش مصنوعی (شاه، ۲۰۲۳)، بخش سوم

Shah, P. (2023). AI and the Future of Education: Teaching in the Age of Artificial Intelligence. United States: Wiley. 🔸#مبانی فناورانه برنامه درسی🔸#هوش مصنوعی🔸#یادگیری ماشین🔸#تدوین برنامه درسی🔸#سواد هوش مصنوعی🔸(رویکرد)#انطباق🔸(رویکرد)#نصب🔸#ارزشیابی آموزشی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2491 مرورکننده: علی نوری، دکتری مطالعات برنامه درسی،‌ دانشیار دانشگاه ملایر https://t.me/rics_mmm1959/2490

هوش مصنوعی و آینده تعلیم و تربیت: آموزش در عصر هوش مصنوعی (شاه، ۲۰۲۳)، بخش دوم

Shah, P. (2023). AI and the Future of Education: Teaching in the Age of Artificial Intelligence. United States: Wiley. 🔸#مبانی فناورانه برنامه درسی🔸#هوش مصنوعی🔸#یادگیری ماشین🔸#تدوین برنامه درسی🔸#سواد هوش مصنوعی🔸(رویکرد)#انطباق🔸(رویکرد)#نصب🔸#ارزشیابی آموزشی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2491 مرورکننده: علی نوری، دکتری مطالعات برنامه درسی،‌ دانشیار دانشگاه ملایر https://t.me/rics_mmm1959/2489

هوش مصنوعی و آینده تعلیم و تربیت: آموزش در عصر هوش مصنوعی (شاه، ۲۰۲۳)، بخش اول

Shah, P. (2023). AI and the Future of Education: Teaching in the Age of Artificial Intelligence. United States: Wiley. 🔸#مبانی فناورانه برنامه درسی🔸#هوش مصنوعی🔸#یادگیری ماشین🔸#تدوین برنامه درسی🔸#سواد هوش مصنوعی🔸(رویکرد)#انطباق🔸(رویکرد)#نصب🔸#ارزشیابی آموزشی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2491 مرورکننده: علی نوری، دکتری مطالعات برنامه درسی،‌ دانشیار دانشگاه ملایر https://t.me/rics_mmm1959/2488

,

سخنرانی دکتر محمود مهرمحمدی در مراسم معرفی و رونمایی از کتاب روایت محمد-سان

کتاب «روایت محمد-سان، روایت دکتر محمدرضا سرکار آرانی از مسئله توسعه در ایران» که توسط انتشارات کتاب شرق منتشر شده است، چهارمین کتاب از مجموعه کتاب‌های گفت‌وگوهای توسعه است که در مؤسسه پویش فکری توسعه تدوین می‌شود. پیش از این محمود سریع‌القلم، مقصود فراستخواه و بایزید مردوخی پژوهشگران توسعه، دیدگاه‌های خود را از مسئله‌ توسعه […]

اصلاحات برنامه درسی ریاضیات در سراسر جهان: بیست و چهارمین مطالعه ICMI (شیمیزو و ویتال، ۲۰۲۳)، بخش نهم

Shimizu, Y., & Vithal, R. (2023). Mathematics curriculum reforms around the world: The 24th ICMI study (p. 584). Springer Nature. 🔸#پیام‌های_کلیدی 🔸#محتوای_ریاضی🔸#آموزش_و_توسعه_حرفه‌ای #معلمان_ریاضی🔸#هم‌ترازی🔸#منابع_و‌_تکنولوژی🔸#زمینه🔸#انعطاف/#تاب‌آوری_سیستم🔸#رسانه دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2460 مرورکننده: زهرا گویا، دکتری آموزش ریاضی / برنامه‌ریزی درسی، استاد ریاضی دانشگاه شهید بهشتی https://t.me/rics_mmm1959/2483

اصلاحات برنامه درسی ریاضیات در سراسر جهان: بیست و چهارمین مطالعه ICMI (شیمیزو و ویتال، ۲۰۲۳)، بخش هشتم

Shimizu, Y., & Vithal, R. (2023). Mathematics curriculum reforms around the world: The 24th ICMI study (p. 584). Springer Nature. 🔸#زبان_و_#برنامه_درسی_ریاضی🔸#عوامل_سیاسی_فرهنگی🔸#دسترسی_عادلانه/منصفانه 🔸#زمینه 🔸#پژوهش‌های_بین_رشته_ای دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2460 مرورکننده: زهرا گویا، دکتری آموزش ریاضی، استاد ریاضی دانشگاه شهید بهشتی https://t.me/rics_mmm1959/2479

اصلاحات برنامه درسی ریاضیات در سراسر جهان: بیست و چهارمین مطالعه ICMI (شیمیزو و ویتال، ۲۰۲۳)، بخش هفتم

Shimizu, Y., & Vithal, R. (2023). Mathematics curriculum reforms around the world: The 24th ICMI study (p. 584). Springer Nature. 🔸#چشم_انداز_یادگیری#سازمان_همکاری_و_توسعه_اقتصادی_اروپا_در_سال_۲۰۳۰ 🔸#عاملیت_دانش_آموز 🔸#شایستگی‌_های_قابل_انتقال 🔸#چرخه_پیشبینی_اقدام_بازتاب 🔸#استانداردهای_ایالتی_هسته_مشترک_#برنامه_درسیریاضی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2460 مرورکننده: فاطمه حاج عزیزی، دانش‌آموخته آموزش ریاضی دانشگاه شهید بهشتی، استاد آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان https://t.me/rics_mmm1959/2478