مطالب توسط پشتیبانی سایت استاد محمود مهرمحمدی

یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از ۲۱۰۰ فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی (هتی، ۲۰۲۳)، فصل پنجم،‌ بخش دوم

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis. 🔸#فراتحلیل 🔸#یادگیری_مرئی🔸#جان_هتی 🔸#اعتماد_به_نفس 🔸#شخصیت_دانش_آموز 🔸#احساسات_و_یادگیری دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2256 مرورکننده: سلمان رستمی، دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی،‌ مدرس دانشگاه فرهنگیان https://t.me/rics_mmm1959/2426

یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از ۲۱۰۰ فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی (هتی، ۲۰۲۳)، فصل پنجم،‌ بخش اول

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis. 🔸#فراتحلیل 🔸#یادگیری_مرئی 🔸#جان_هتی🔸#دستاوردهای_قبلی🔸#مهارت_های_دانش_آموزان دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2256 مرورکننده: سلمان رستمی، دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی،‌ مدرس دانشگاه فرهنگیان https://t.me/rics_mmm1959/2425

یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از ۲۱۰۰ فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی (هتی، ۲۰۲۳)، فصل چهارم

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis. 🔸#فراتحلیل 🔸#فرا_فراتحلیل🔸#سنتز_فراتحلیل_ها🔸#یادگیری_مرئی 🔸#جان_هتی🔸#ارزشیابی🔸#عوامل_اثرگذار_بر_عملکرد_تحصیلی🔸#بهسازی_مدارس دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2256 مرورکننده: حمیدرضا شجاعی شمیرانی، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، پژوهشگر و راهبر آموزشی https://t.me/rics_mmm1959/2424

یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از ۲۱۰۰ فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی (هتی، ۲۰۲۳)، فصل سوم

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis. 🔸#فراتحلیل 🔸#فرا_فراتحلیل🔸#سنتز_فراتحلیل_ها🔸#یادگیری_مرئی 🔸#جان_هتی🔸#ارزشیابی🔸#عوامل_اثرگذار_بر_عملکرد_تحصیلی🔸#بهسازی_مدارس دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2256 مرورکننده: حمیدرضا شجاعی شمیرانی، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، پژوهشگر و راهبر آموزشی https://t.me/rics_mmm1959/2423

یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از ۲۱۰۰ فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی (هتی، ۲۰۲۳)، فصل دوم

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis. 🔸#نقدهای_فراتحلیل 🔸#فرا_فراتحلیل_ها🔸#سنتز_فراتحلیل_ها 🔸#عوامل_تعدیل_کننده 🔸#روش_های_تحقیق_سوگیرانه دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2256 مرورکننده: دکتر ابراهیم طلایی،‌دکتری تعلیم و تربیت، دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس https://t.me/rics_mmm1959/2422

یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از ۲۱۰۰ فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی (هتی، ۲۰۲۳)، مقدمه و فصل اول

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis. 🔸#فراتحلیل🔸#یادگیری_مرئی 🔸#پژوهش_در_اجرا 🔸#علم_بهبود🔸#تأثیر دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2256 مرورکننده: دکتر ابراهیم طلایی،‌دکتری تعلیم و تربیت، دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس https://t.me/rics_mmm1959/2421

متن سخنرانی در نشست بیست و سوم خیر و خرد با موضوع مسئله‌ی بحران کیفیت در نظام آموزش و پرورش و راه‌حل‌های آن

✍ اضلاع و ابعاد فقر کیفیت:🔻شاخص‌های کیفیت فقط عملکرد کاملا ناخوشایند دانش‌آموزان در آزمون‌های بین‌المللی(تیمز و پرلز) نیستند، گرچه هشدار دهنده هستند. فقر کیفیت نشانه‌های دیگری هم دارد. یعنی اگر روزی ما رتبه‌های خوب در آین آزمون‌ها  کسب کردیم و لااقل در میان کشورهای منطقه عملکرد قابل قبولی داشتیم، آیا باید آموزش‌و‌پرورش را موفق و […]

ما و مسئله‌ی نظم جهانی

✍️ مدخل:دکتر جواد ظریف امروز(۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲) در جمع مدیران سابق آموزش‌وپرورش حاضر شد و درباره‌ی روابط بین‌الملل به سخنرانی پرداخت. این یادداشت با الهام از سخنان او نوشته شده و در پایان دلالت‌های نگاه او برای نظام تعلیم‌‌وتربیت هم مورد اشاره قرار گرفته است. ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ 🔻مشکل ما در عرصه بین‌المللی مشکل ادراکی است. […]

در تبیین موهوم بودن بهترین رویه عمل: دیدگاه شوابی در باب تدریس (لبویش، ۲۰۱۲)

Hlebowitsh, P. (2012). When best practices aren’t: A Schwabian perspective on teaching. Journal of Curriculum Studies, 44(1), 1-12. 🔹#شواب🔹#لبویش🔹#تدریس_موثر🔹#بهترین_رویه_عمل🔹#علمی دریافت فایل الکترونیکی مقاله: https://t.me/rics_mmm1959/2418 مرورکننده: اعظم زرقانی، دکتری مطالعات برنامه درسی، مدرس و پژوهشگر دانشگاه https://t.me/rics_mmm1959/2417