برای مشاهده کامل هر سخنرانی، روی آن کلیک کنید.

متن سخنرانی در نشست بیست و سوم خیر و خرد با موضوع مسئله‌ی بحران کیفیت در نظام آموزش و پرورش و راه‌حل‌های آن
متن سخنرانی در جمع فرماندهان در دانشگاه امام علی در خصوص اخلاق آموزشگری در آموزش عالی با توجه به رویکرد «آموزش پژوهی»
متن بحث ارائه‌شده در پیش‌نشست بیستمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران (برنامه درسی و عدالت)
عدالت آموزشی و مدارس خصوصی
متن سخنرانی در کنفرانس آموزش در دانشگاه شهید رجایی با موضوع «دانشگاه نسل سوم، برنامه‌ی درسی وارونه و تربیت دبیر فنی»
کیفیت در نظام آموزش و پرورش
علم نافع و عصر دیجیتال
کرسی های نظریه پردازی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
مشروح سخنرانی‌های دومین همایش ملی «مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری و فضای سایبر در ایران»
متن سخنرانی در دهمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران