رهاسازی تخیل: جستارهایی در باب آموزش، هنر و تغییر اجتماعی (گرینی، 2000)، فصل هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم

Greene, M. (2000). Releasing the imagination: Essays on education, the arts, and social change. John Wiley & Sons. 🔸 #برنامه‌درسی🔸 #جستجو_و_تحقیق🔸 #هنرها🔸 #ادبیات🔸 #معلمان🔸 #شخصی🔸 #عمومی🔸 #مارکوزه🔸 #مرلوپونتی🔸 #نویسندگی🔸 #یادگیری🔸 #معلمان🔸 #شخصی🔸 #خصوصی🔸 #عمومی🔸 #ویرجینیاولف🔸 #تدریس 🔸 #گشودگی 🔸 #سواد 🔸 #فرهنگ_نخبگان🔸 #امکان🔸 #مارتین_بوبر 🔸 #میشل_فوکو🔸 #هنر🔸 #تخیل🔸 #اهداف۲۰۰۰ (سند) 🔸 #زن_گریان🔸 #پابلو_پیکاسو 🔸 #طاعون […]

رهاسازی تخیل: مقالاتی در باب آموزش، هنر و تغییر اجتماعی (گرینی، 2000)

Greene, M. (2000). Releasing the imagination: Essays on education, the arts, and social change. John Wiley & Sons. 🔸 #عصر تاریکی 🔸 #قلمرو عمومی🔸 #پداگوژی🔸 #ادبیات🔸 #دانش پنهان‌شده 🔸 #همدلی 🔸 #بینش 🔸 #فلسفه 🔸 #دیدگاه‌های انتقادی🔸 #زندان‌های ذهنی 🔸 #خلق موقعیت🔸 #زندگی زیسته 🔸 #داستان‌ تخیلی 🔸 #نامرئی 🔸 #دیوئی 🔸 #مرلوپونتی🔸 #پیشا_تاملی🔸 #التیام‌دهنده […]

رهاسازی تخیل جستارهایی در باب آموزش، هنر و تغییر اجتماعی (گرینی، 2000)

Greene, M. (2000). Releasing the imagination: Essays on education, the arts, and social change. John Wiley & Sons. 🔸#گرینی🔸#تخیل🔸#تخیل‌اجتماعی🔸#بازیابی🔸#هنرها🔸#برنامه‌درسی🔸#آموزش🔸#معلم🔸#مارکوزه🔸#آرنت🔸#دیوئی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2494 مرورکننده: صادق کشاورزیان، پژوهشگر فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران https://t.me/rics_mmm1959/2495

هوش مصنوعی و آینده تعلیم و تربیت: آموزش در عصر هوش مصنوعی (شاه، 2023)

Shah, P. (2023). AI and the Future of Education: Teaching in the Age of Artificial Intelligence. United States: Wiley. 🔸#مبانی فناورانه برنامه درسی🔸#هوش مصنوعی🔸#یادگیری ماشین🔸#تدوین برنامه درسی🔸#سواد هوش مصنوعی🔸(رویکرد)#انطباق🔸(رویکرد)#نصب🔸#ارزشیابی آموزشی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2491 مرورکننده: علی نوری، دکتری مطالعات برنامه درسی،‌ دانشیار دانشگاه ملایر https://t.me/rics_mmm1959/2490

هوش مصنوعی و آینده تعلیم و تربیت: آموزش در عصر هوش مصنوعی (شاه، 2023)

Shah, P. (2023). AI and the Future of Education: Teaching in the Age of Artificial Intelligence. United States: Wiley. 🔸#مبانی فناورانه برنامه درسی🔸#هوش مصنوعی🔸#یادگیری ماشین🔸#تدوین برنامه درسی🔸#سواد هوش مصنوعی🔸(رویکرد)#انطباق🔸(رویکرد)#نصب🔸#ارزشیابی آموزشی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2491 مرورکننده: علی نوری، دکتری مطالعات برنامه درسی،‌ دانشیار دانشگاه ملایر https://t.me/rics_mmm1959/2489

هوش مصنوعی و آینده تعلیم و تربیت: آموزش در عصر هوش مصنوعی (شاه، 2023)

Shah, P. (2023). AI and the Future of Education: Teaching in the Age of Artificial Intelligence. United States: Wiley. 🔸#مبانی فناورانه برنامه درسی🔸#هوش مصنوعی🔸#یادگیری ماشین🔸#تدوین برنامه درسی🔸#سواد هوش مصنوعی🔸(رویکرد)#انطباق🔸(رویکرد)#نصب🔸#ارزشیابی آموزشی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2491 مرورکننده: علی نوری، دکتری مطالعات برنامه درسی،‌ دانشیار دانشگاه ملایر https://t.me/rics_mmm1959/2488

اصلاحات برنامه درسی ریاضیات در سراسر جهان: بیست و چهارمین مطالعه ICMI (شیمیزو و ویتال، 2023)، بخش نهم

Shimizu, Y., & Vithal, R. (2023). Mathematics curriculum reforms around the world: The 24th ICMI study (p. 584). Springer Nature. 🔸#پیام‌های_کلیدی 🔸#محتوای_ریاضی🔸#آموزش_و_توسعه_حرفه‌ای #معلمان_ریاضی🔸#هم‌ترازی🔸#منابع_و‌_تکنولوژی🔸#زمینه🔸#انعطاف/#تاب‌آوری_سیستم🔸#رسانه دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2460 مرورکننده: زهرا گویا، دکتری آموزش ریاضی / برنامه‌ریزی درسی، استاد ریاضی دانشگاه شهید بهشتی https://t.me/rics_mmm1959/2483

اصلاحات برنامه درسی ریاضیات در سراسر جهان بیست و چهارمین مطالعه ICMI (شیمیزو و ویتال، 2023)، بخش هفتم و هشتم

Shimizu, Y., & Vithal, R. (2023). Mathematics curriculum reforms around the world: The 24th ICMI study (p. 584). Springer Nature. 🔸#زبان_و_#برنامه_درسی_ریاضی🔸#عوامل_سیاسی_فرهنگی🔸#دسترسی_عادلانه/منصفانه 🔸#زمینه 🔸#پژوهش‌های_بین_رشته_ای دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2460 مرورکننده: زهرا گویا، دکتری آموزش ریاضی، استاد ریاضی دانشگاه شهید بهشتی https://t.me/rics_mmm1959/2479

اصلاحات برنامه درسی ریاضیات در سراسر جهان بیست و چهارمین مطالعه ICMI (شیمیزو و ویتال، 2023)، بخش هفتم و هشتم

Shimizu, Y., & Vithal, R. (2023). Mathematics curriculum reforms around the world: The 24th ICMI study (p. 584). Springer Nature. 🔸#چشم_انداز_یادگیری#سازمان_همکاری_و_توسعه_اقتصادی_اروپا_در_سال_۲۰۳۰ 🔸#عاملیت_دانش_آموز 🔸#شایستگی‌_های_قابل_انتقال 🔸#چرخه_پیشبینی_اقدام_بازتاب 🔸#استانداردهای_ایالتی_هسته_مشترک_#برنامه_درسیریاضی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2460 مرورکننده: فاطمه حاج عزیزی، دانش‌آموخته آموزش ریاضی دانشگاه شهید بهشتی، استاد آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان https://t.me/rics_mmm1959/2478

اصلاحات برنامه درسی ریاضیات در سراسر جهان بیست و چهارمین مطالعه ICMI (شیمیزو و ویتال، 2023)، بخش پنجم

Shimizu, Y., & Vithal, R. (2023). Mathematics curriculum reforms around the world: The 24th ICMI study (p. 584). Springer Nature. 🔸#اصلاحات_برنامه_درسی_ریاضی 🔸#عوامل_(درگیر) و #فرایندها🔸#مدل_سازی_اصلاح_برنامه_درسی🔸#هویت_حرفه_ای_معلم دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2460 مرورکننده: سهیلا غلام آزاد، دکتری آموزش ریاضی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه آموزش و پرورش https://t.me/rics_mmm1959/2474

اصلاحات برنامه درسی ریاضیات در سراسر جهان بیست و چهارمین مطالعه ICMI (شیمیزو و ویتال، 2023)، بخش پنجم

Shimizu, Y., & Vithal, R. (2023). Mathematics curriculum reforms around the world: The 24th ICMI study (p. 584). Springer Nature. 🔸#جهانی_شدن🔸#بین_المللی_شدن🔸#تیمز 🔸#پیزا 🔸#برنامه_دوران_ریاضی_جدید🔸#سواد_ریاضی🔸#سواد_عددی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2460 مرورکننده: دکتر زهرا گویا، ‌دکتری آموزش ریاضی، استاد ریاضی دانشگاه شهید بهشتی https://t.me/rics_mmm1959/2473

اصلاحات برنامه درسی ریاضیات در سراسر جهان بیست و چهارمین مطالعه ICMI (شیمیزو و ویتال، 2023)، بخش سوم

Shimizu, Y., & Vithal, R. (2023). Mathematics curriculum reforms around the world: The 24th ICMI study (p. 584). Springer Nature. 🔸#اصلاحات_برنامه_درسی_ریاضی 🔸#زمینه 🔸#معلمان 🔸#منابع_درسی🔸#سنجش🔸#توسعه_حرفه_ای دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2460 مرورکننده: مریم محسن‌پور، دکتری سنجش آموزش، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا https://t.me/rics_mmm1959/2468

اصلاحات برنامه درسی ریاضیات در سراسر جهان بیست و چهارمین مطالعه ICMI (شیمیزو و ویتال، 2023)، بخش سوم

Shimizu, Y., & Vithal, R. (2023). Mathematics curriculum reforms around the world: The 24th ICMI study (p. 584). Springer Nature. 🔸#اصلاحات_برنامه_درسی_ریاضی_مدرسه_ای 🔸#انسجام 🔸#مرتبط_بودن🔸#نظریه‌ها_و_روش‌_ها دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2460 مرورکننده: مسعود بهرامی بیدکلمه، دکتری آموزش ریاضی دانشگاه شهید بهشتی https://t.me/rics_mmm1959/2469

اصلاحات برنامه درسی ریاضیات در سراسر جهان: بیست و چهارمین مطالعه ICMI (شیمیزو و ویتال، 2023)، بخش اول و دوم

Shimizu, Y., & Vithal, R. (2023). Mathematics curriculum reforms around the world: The 24th ICMI study (p. 584). Springer Nature. 🔸#اصلاحات_برنامه_درسی_ریاضی 🔸#نیروهای_پیشران_و_موانع🔸#جنبش_ریاضی_جدید🔸#جنبش_آموزش_ریاضی_واقعیت_مدار🔸#نقش_ارزش_ها_و_فرهنگ دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2460 مرورکننده: سهیلا غلام آزاد، دکتری آموزش ریاضی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش https://t.me/rics_mmm1959/2464

اصلاحات برنامه درسی ریاضیات در سراسر جهان: بیست و چهارمین مطالعه ICMI (شیمیزو و ویتال، 2023)، بخش اول و دوم

Shimizu, Y., & Vithal, R. (2023). Mathematics curriculum reforms around the world: The 24th ICMI study (p. 584). Springer Nature. 🔸#برنامه_درسی_ریاضی🔸#زمینه🔸#دوران_ریاضی_جدید🔸#مطالعات_تیمزو_پیزا دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2460 مرورکننده: زهرا گویا، ‌دکتری آموزش ریاضی/ برنامه‌ریزی درسی، استاد ریاضی دانشگاه شهید بهشتی https://t.me/rics_mmm1959/2463

اصلاحات-برنامه-درسی-ریاضیات-در-سراسر-جهان-بیست-و-چهارمین-مطالعه-ICMI-شیمیزو-و-ویتال،-2023

Shimizu, Y., & Vithal, R. (2023). Mathematics curriculum reforms around the world: The 24th ICMI study (p. 584). Springer Nature. 🔸#مطالعه_۲۴‌ام_ایکمای (کمیسیون بین‌المللی تدریس ریاضی)🔸#اصلاحات_برنامه_درسی_ریاضی 🔸#سند_مطالعه🔸#گزارش_کنفرانس_مطالعه دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2460 مرورکننده: زهرا گویا، ‌دکتری آموزش ریاضی/ برنامه‌ریزی درسی، استاد ریاضی دانشگاه شهید بهشتی https://t.me/rics_mmm1959/2459

مردم نگاری دو پایه/ چند پایه (سایر و نوریس، 2012)

Sawyer, R. D., & Norris, J. (2012). Duoethnography. Oxford University Press. 🔸#مردم_نگاری_دوپایه/چند‌پایه🔸#خود_مردم_نگاری 🔸#پژوهش_روایی🔸#مطالعات_برنامه_درسی🔸#چندصدایی 🔸#کورره (#تجربه_زیسته) دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2456 مرورکننده: نعمت‌الله فاضلی،‌ استاد انشان‌شناسی، بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی https://t.me/rics_mmm1959/2455

مردم نگاری دو پایه/ چند پایه (سایر و نوریس، 2012)

Sawyer, R. D., & Norris, J. (2012). Duoethnography. Oxford University Press. 🔸#مردم_نگاری_دوپایه/چند‌پایه🔸#خود_مردم_نگاری 🔸#پژوهش_روایی🔸#مطالعات_برنامه_درسی🔸#چندصدایی 🔸#کورره (#تجربه_زیسته) دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2456 مرورکننده: نعمت‌الله فاضلی،‌ استاد انشان‌شناسی، بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی https://t.me/rics_mmm1959/2454

مردم نگاری دو پایه/ چند پایه (سایر و نوریس، 2012)

Sawyer, R. D., & Norris, J. (2012). Duoethnography. Oxford University Press. 🔸#مردم_نگاری_دوپایه/چند‌پایه🔸#خود_مردم_نگاری 🔸#پژوهش_روایی🔸#مطالعات_برنامه_درسی🔸#چندصدایی 🔸#کورره (#تجربه_زیسته) دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2456 مرورکننده: نعمت‌الله فاضلی،‌ استاد انشان‌شناسی، بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی https://t.me/rics_mmm1959/2453

مردم نگاری دو پایه/ چند پایه (سایر و نوریس، 2012)

Sawyer, R. D., & Norris, J. (2012). Duoethnography. Oxford University Press. 🔸#مردم_نگاری_دوپایه/چند‌پایه🔸#خود_مردم_نگاری 🔸#پژوهش_روایی🔸#مطالعات_برنامه_درسی🔸#چندصدایی 🔸#کورره (#تجربه_زیسته) دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2456 مرورکننده: نعمت‌الله فاضلی،‌ استاد انشان‌شناسی، بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی https://t.me/rics_mmm1959/2452

یادگیری-مرئی-ادامه-راه؛-سنتز-بیش-از-2100-فراتحلیل-در-ارتباط-با-موفقیت-تحصیلی

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis. 🔸#معلم🔸#تدریس🔸#شفافیت🔸#همراستایی🔸#تفکر_ارزیابانه دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2256 مرورکننده: ابراهیم طلائی، دکتری تعلیم و تربیت، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس https://t.me/rics_mmm1959/2449

یادگیری-مرئی-ادامه-راه؛-سنتز-بیش-از-2100-فراتحلیل-در-ارتباط-با-موفقیت-تحصیلی

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis. 🔸#معلم🔸#تدریس🔸#شفافیت🔸#همراستایی🔸#تفکر_ارزیابانه دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2256 مرورکننده: ابراهیم طلائی، دکتری تعلیم و تربیت، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس https://t.me/rics_mmm1959/2448

یادگیری-مرئی-ادامه-راه؛-سنتز-بیش-از-2100-فراتحلیل-در-ارتباط-با-موفقیت-تحصیلی

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis. 🔸#تأثیرات_مدرسه 🔸#تأثیرات_خارج_از_مدرسه🔸#شکاف_تحصیلی 🔸#یادگیری_خدمات🔸#برنامه_های_بعد_از_مدرسه🔸#فعالیت_های_فوق_برنامه🔸#تکلیف دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2256 مرورکننده: حشمت‌اله نظری، دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه تربیت مدرس https://t.me/rics_mmm1959/2447

یادگیری-مرئی-ادامه-راه؛-سنتز-بیش-از-2100-فراتحلیل-در-ارتباط-با-موفقیت-تحصیلی

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis. 🔸#تأثیرات_مدرسه 🔸#تأثیرات_خارج_از_مدرسه🔸#شکاف_تحصیلی 🔸#یادگیری_خدمات🔸#برنامه_های_بعد_از_مدرسه🔸#فعالیت_های_فوق_برنامه🔸#تکلیف دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2256 مرورکننده: حشمت‌اله نظری، دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه تربیت مدرس https://t.me/rics_mmm1959/2446

یادگیری-مرئی-ادامه-راه؛-سنتز-بیش-از-2100-فراتحلیل-در-ارتباط-با-موفقیت-تحصیلی

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis. 🔸#یادگیری_مرئی 🔸#فراتحلیل 🔸#فناوری 🔸#تدریس 🔸#فناوری_آموزشی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2256 مرورکننده: اسماعیل عظیمی، ‌دکتری تکنولوژی آموزشی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس https://t.me/rics_mmm1959/2445

یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از 2100 فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی (هتی، 2023)، فصل دهم

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis. 🔸#راهبردهای_یادگیری🔸#اثر_تدریس🔸#موفقیت_تحصیلی🔸#تدریس_هدفمند🔸#تفکر_ارزیابانه دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2256 مرورکننده: محسن بیات، دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس https://t.me/rics_mmm1959/2441

یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از 2100 فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی (هتی، 2023)، فصل دهم

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis. 🔸#استراتژی_یادگیری🔸#یادگیری_سطحی🔸#یادگیری_عمیق🔸#انتقال_یادگیری🔸#یادگیری_موفق دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2256 مرورکننده: محمدرضا فرخ‌نیا، استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه تویینته هلند https://t.me/rics_mmm1959/2440

یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از 2100 فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی (هتی، 2023)، فصل دهم

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis. 🔸#معیارهای_موفقیت🔸#بازخورد🔸#مقاصد_یادگیری🔸#روش_های_تدریس🔸#پیچیدگی_شناختی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2256 مرورکننده: حمیده بزرگ، دکتری برنامه‌ریزی درسی، پژوهشگر برنامه درسی دبستان و پیش از دبستان https://t.me/rics_mmm1959/2439

یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از 2100 فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی (هتی، 2023)، فصل دهم

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis. 🔸#معیارهای_موفقیت🔸#بازخورد🔸#مقاصد_یادگیری🔸#روش_های_تدریس🔸#پیچیدگی_شناختی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2256 مرورکننده: حمیده بزرگ، دکتری برنامه‌ریزی درسی، پژوهشگر برنامه درسی دبستان و پیش از دبستان https://t.me/rics_mmm1959/2438

یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از 2100 فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی (هتی، 2023)، فصل دهم

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis. 🔸#معلم🔸#فراتحلیل 🔸#برنامه_درسی🔸#اهداف_برنامه_درسی🔸#راهبردهای_تدریس دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2256 مرورکننده: مصطفی اسفندیاری، دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه تربیت مدرس https://t.me/rics_mmm1959/2437

یادگیری مرئی ادامه راه؛ سنتز بیش از 2100 فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی (هتی، 2023)، فصل ششم

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis. 🔸#معلم🔸#یادگیری_مرئی 🔸#جان_هتی🔸#ویژگی‌های_معلم 🔸#یادگیری_حرفه‌ای دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2256 مرورکننده: مهدیه کریمی، دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی https://t.me/rics_mmm1959/2433

یادگیری مرئی ادامه راه؛ سنتز بیش از 2100 فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی (هتی، 2023)، فصل ششم

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis. 🔸#دستاورد_دانش_آموز🔸#تاثیرات_کلاس_درس🔸#فضای_کلاس 🔸#ترکیب_کلاس🔸#مدیریت_کلاس دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2256 مرورکننده: فرزانه جعفری، دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس https://t.me/rics_mmm1959/2432

یادگیری مرئی ادامه راه؛ سنتز بیش از 2100 فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی (هتی، 2023)، فصل ششم

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis. 🔸#رهبری🔸#اندازه_مدرسه 🔸#تقویم_مدرسه🔸#انواع_مدرسه🔸#سرمایه دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2256 مرورکننده: دکتر محمدحسین شریفیان، عضو هیئت علمی موسسه‌ی علوم شناختی https://t.me/rics_mmm1959/2431

یادگیری مرئی ادامه راه؛ سنتز بیش از 2100 فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی (هتی، 2023)، فصل ششم

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis. 🔸#ساختار_خانواده 🔸#منابع_خانواده🔸#محیط_خانه 🔸#نتایج_آموزشی_دانش_آموزان دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2256 مرورکننده: فاطمه محمدی، دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس https://t.me/rics_mmm1959/2430

یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از 2100 فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis. 🔸#فراتحلیل 🔸#یادگیری_مرئی🔸#جان_هتی 🔸#اعتماد_به_نفس 🔸#شخصیت_دانش_آموز 🔸#احساسات_و_یادگیری دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2256 مرورکننده: سلمان رستمی، دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی،‌ مدرس دانشگاه فرهنگیان https://t.me/rics_mmm1959/2426

یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از 2100 فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis. 🔸#فراتحلیل 🔸#یادگیری_مرئی 🔸#جان_هتی🔸#دستاوردهای_قبلی🔸#مهارت_های_دانش_آموزان دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2256 مرورکننده: سلمان رستمی، دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی،‌ مدرس دانشگاه فرهنگیان https://t.me/rics_mmm1959/2425

یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از 2100 فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis. 🔸#فراتحلیل 🔸#فرا_فراتحلیل🔸#سنتز_فراتحلیل_ها🔸#یادگیری_مرئی 🔸#جان_هتی🔸#ارزشیابی🔸#عوامل_اثرگذار_بر_عملکرد_تحصیلی🔸#بهسازی_مدارس دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2256 مرورکننده: حمیدرضا شجاعی شمیرانی، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، پژوهشگر و راهبر آموزشی https://t.me/rics_mmm1959/2424

یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از 2100 فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis. 🔸#فراتحلیل 🔸#فرا_فراتحلیل🔸#سنتز_فراتحلیل_ها🔸#یادگیری_مرئی 🔸#جان_هتی🔸#ارزشیابی🔸#عوامل_اثرگذار_بر_عملکرد_تحصیلی🔸#بهسازی_مدارس دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2256 مرورکننده: حمیدرضا شجاعی شمیرانی، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، پژوهشگر و راهبر آموزشی https://t.me/rics_mmm1959/2423

یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از 2100 فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis. 🔸#نقدهای_فراتحلیل 🔸#فرا_فراتحلیل_ها🔸#سنتز_فراتحلیل_ها 🔸#عوامل_تعدیل_کننده 🔸#روش_های_تحقیق_سوگیرانه دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2256 مرورکننده: دکتر ابراهیم طلایی،‌دکتری تعلیم و تربیت، دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس https://t.me/rics_mmm1959/2422

یادگیری مرئی: ادامه راه؛ سنتز بیش از 2100 فراتحلیل در ارتباط با موفقیت تحصیلی

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis. 🔸#فراتحلیل🔸#یادگیری_مرئی 🔸#پژوهش_در_اجرا 🔸#علم_بهبود🔸#تأثیر دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2256 مرورکننده: دکتر ابراهیم طلایی،‌دکتری تعلیم و تربیت، دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس https://t.me/rics_mmm1959/2421

Hlebowitsh, P. (2012). When best practices aren’t: A Schwabian perspective on teaching. Journal of Curriculum Studies, 44(1), 1-12. 🔹#شواب🔹#لبویش🔹#تدریس_موثر🔹#بهترین_رویه_عمل🔹#علمی دریافت فایل الکترونیکی مقاله: https://t.me/rics_mmm1959/2418 مرورکننده: اعظم زرقانی، دکتری مطالعات برنامه درسی، مدرس و پژوهشگر دانشگاه https://t.me/rics_mmm1959/2417

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، ۲۰۲۳)

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis 🔸#فبک🔸#فبک_آب🔸#فبک_اقیانوس🔸#فبک_دریا دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2398 مرورکننده: معصومه پولادی، دکتری زبان و ادبیات فارسی،‌ تسهیلگر فلسفه برای کودکان https://t.me/rics_mmm1959/2413

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، ۲۰۲۳)

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis 🔸#زباله🔸#فبک_زباله دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2398 مرورکننده: احمدرضا آذربایجانی (آذر)، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، مدیر و موسس مدرسه گفتگو https://t.me/rics_mmm1959/2412

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، ۲۰۲۳)

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis 🔸#جنگ_و_صلح🔸#نبرد 🔸#بخشش 🔸#عشق_و_نفرت دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2398 مرورکننده: علی صابری ریسه، کارشناس ارشد فلسفه، تسهیلگر فلسفه برای کودکان https://t.me/rics_mmm1959/2411

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، ۲۰۲۳)

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis 🔸#زمان🔸#زمان_و_فبک 🔸#فبک دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2398 مرورکننده: علی حسن‌زاده، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، تسهیلگر فلسفه برای کودکان https://t.me/rics_mmm1959/2410

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، ۲۰۲۳)

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis 🔸#تاب_آوری🔸#تاب_آوری_فبک🔸#فبک_قدرت_اراده🔸#فبک_پشتکار🔸#فبک_سازگاری🔸#فبک_اعتمادبنفس دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2398 مرورکننده: یحیی قائدی، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشیار دانشگاه خوارزمی https://t.me/rics_mmm1959/2409

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis 🔸#فبک🔸#پول🔸#فلسفه برای کودکان🔸#علم دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2398 مرورکننده: محدثه آهی، دکتری فلسفه غرب، تسهیلگر فلسفه برای کودکان و نوجوانان https://t.me/rics_mmm1959/2405

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis 🔸#فبک🔸#سفر🔸#فلسفه برای کودکان🔸#فبک سفر دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2398 مرورکننده: یحیی قائدی، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشیار دانشگاه خوارزمی https://t.me/rics_mmm1959/2404

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis 🔸#فبک🔸#علوم🔸#فلسفه برای کودکان🔸#فبک علوم دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2398 مرورکننده: محمدرضا واعظی، دکتری فلسفه علم، پژوهشگر فلسفه دانشگاه بن آلمان https://t.me/rics_mmm1959/2403

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis 🔸#فبک🔸#تنوع زیستی🔸#تنوع🔸#تغییر دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2398 مرورکننده: اسفندیار تیموری، دکتری زبان و ادبیات فارسی،‌ مدرس دانشگاه فرهنگیان https://t.me/rics_mmm1959/2402

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis 🔸#فبک🔸#فلسفه برای کودکان🔸#هوش مصنوعی🔸#فلسفه برای کودکان دوره ابتدایی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2398 مرورکننده: عفت میرزا حسن‌پور، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه علامه طباطبایی، پژوهشگر و تسهیلگر فلسفه برای کودکان https://t.me/rics_mmm1959/2401

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، 2023)، نکات مقدماتی

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis 🔸#فبک🔸#فراشناخت🔸#حرکات فکری🔸#لغات عمومی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2398 مرورکننده: فاتح محمدی نیک، دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمی https://t.me/rics_mmm1959/2397

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، 2023)، نکات مقدماتی

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis 🔸#فبک🔸#فلسفه برای کودکان🔸#معلم فلسفی🔸#معلم تفکر دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2398 مرورکننده: محمد ملاکی، دکتری علوم سیاسی، دانشیار دانشگاه فرهنگیان https://t.me/rics_mmm1959/2396

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، 2023)، نکات مقدماتی

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis 🔸#فبک🔸#فلسفه برای کودکان🔸#برنامه درسی فلسفه برای کودکان🔸#فلسفه برای کودکان دوره ابتدایی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2398 مرورکننده: یحیی قائدی، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشیار دانشگاه خوارزمی https://t.me/rics_mmm1959/2395

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، 2023)، نکات مقدماتی

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis 🔸#فبک🔸#فلسفه برای کودکان🔸#برنامه درسی فلسفه برای کودکان🔸#فلسفه برای کودکان دوره ابتدایی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2398 مرورکننده: یحیی قائدی، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشیار دانشگاه خوارزمی https://t.me/rics_mmm1959/2394

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی: برنامه‌ریزی با مضمون الهام بخش (شورر و کویین، 2023)، نکات مقدماتی

Shorer, A., & Quinn, K. (2023). Philosophy for children across the primary curriculum: inspirational themed planning. Taylor & Francis 🔸#فبک🔸#مضمون_محور🔸#تفکر_نقادانه🔸#تفکر_خلاقانه🔸#تفکر_همکارانه🔸#تفکر_غمخوارانه دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2398 مرورکننده: محمود مهرمحمدی، دکتری مطالعات برنامه درسی،‌ استاد دانشگاه تربیت مدرس https://t.me/rics_mmm1959/2393

پیچیده سازی مطالعات برنامه درسی: تأملی بر هدایای سخاوتمندانه و خلاقانه ویلیام دال جونیور (کوئین، 2019)

Quinn, M. (Ed.). (2019). Complexifying curriculum studies: Reflections on the generative and generous gifts of William E. Doll, Jr. Routledge. 🔸#پیچیده سازی برنامه درسی🔸#برنامه درسی به‌مثابه پژواک خنده خداوند🔸#برنامه درسی به‌مثابه زیست شاعرانه🔸#گفت‌و‌گوهای پیچیده🔸#برنامه درسی به‌مثابه راز🔸#برنامه درسی به‌مثابه نامه ای الهام‌بخش🔸#برنامه درسی به‌مثابه بازی با تفاوت‌ها🔸#مربی بازیگوش دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2380 مرورکننده: مصطفی […]

پیچیده سازی مطالعات برنامه درسی: تأملی بر هدایای سخاوتمندانه و خلاقانه ویلیام دال جونیور (کوئین، 2019)

Quinn, M. (Ed.). (2019). Complexifying curriculum studies: Reflections on the generative and generous gifts of William E. Doll, Jr. Routledge. 🔸#پیچیده سازی برنامه درسی🔸#برنامه درسی به‌مثابه پژواک خنده خداوند🔸#برنامه درسی به‌مثابه زیست شاعرانه🔸#گفت‌و‌گوهای پیچیده🔸#برنامه درسی به‌مثابه راز🔸#برنامه درسی به‌مثابه نامه ای الهام‌بخش🔸#برنامه درسی به‌مثابه بازی با تفاوت‌ها🔸#مربی بازیگوش دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2380 مرورکننده: مصطفی […]

Jirásek, I. (2023). Spiritual literacy: non-religious reconceptualisation for education in a secular environment. International Journal of Children’s Spirituality, 1-15 🔹#سواد معنوی 🔹#تربیت در محیط سکولار🔹#معنویت دینی 🔹#معنویت غیردینی🔹#تجربه دینی و معنوی 🔹#سواد معنوی غیردینی 🔹#توسعه سواد معنوی دریافت فایل الکترونیکی مقاله: https://t.me/rics_mmm1959/2375 مرورکننده: معصومه کیانی، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان […]

Jirásek, I. (2023). Spiritual literacy: non-religious reconceptualisation for education in a secular environment. International Journal of Children’s Spirituality, 1-15 🔹#سواد معنوی 🔹#تربیت در محیط سکولار🔹#معنویت دینی 🔹#معنویت غیردینی🔹#تجربه دینی و معنوی 🔹#سواد معنوی غیردینی 🔹#توسعه سواد معنوی دریافت فایل الکترونیکی مقاله: https://t.me/rics_mmm1959/2375 مرورکننده: معصومه کیانی، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان […]

Alonzo, A. C. (2023). Learning progressions: affordances, critiques, and pathways toward equity. نردبان یادگیری آلونزو صلاحیت اجزای صلاحیت تنوع برابری دریافت فایل الکترونیکی مقاله: https://t.me/rics_mmm1959/2370 مرورکننده: نرگس وکیلی، دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس https://t.me/rics_mmm1959/2369

OECD (2023), Is Education Losing the Race with Technology?: AI’s Progress in Maths and Reading, Educational Research and Innovation, OECD Publishing, Paris. ویدیوی تکمیلی:https://t.me/rics_mmm1959/2366

OECD (2023), Is Education Losing the Race with Technology?: AI’s Progress in Maths and Reading, Educational Research and Innovation, OECD Publishing, Paris. هوش مصنوعی و تربیت مهارت‌های خواندن و نوشتن مهارت‌های حساب پردازش زبان طبیعی استدلال ریاضیاتی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: Is Education Losing the Race with Technology?: AI’s Progress in Maths and Reading, Educational […]

OECD (2023), Is Education Losing the Race with Technology?: AI’s Progress in Maths and Reading, Educational Research and Innovation, OECD Publishing, Paris. هوش مصنوعی و تربیت مهارت‌های خواندن و نوشتن مهارت‌های حساب پردازش زبان طبیعی استدلال ریاضیاتی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: Is Education Losing the Race with Technology?: AI’s Progress in Maths and Reading, Educational […]

OECD (2023), Is Education Losing the Race with Technology?: AI’s Progress in Maths and Reading, Educational Research and Innovation, OECD Publishing, Paris. هوش مصنوعی و تربیت مهارت‌های خواندن و نوشتن مهارت‌های حساب پردازش زبان طبیعی استدلال ریاضیاتی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: OECD (2023), Is Education Losing the Race with Technology?: AI’s Progress in Maths and […]

Chick, N. L. & Rhem, J. (2018). SoTL in action: Illuminating critical moments of practice. .Stylus Publishing, LLC آموزش‌پژوهی یاددهی_یادگیری توسعه ناحیه ای بافتار/زمینه ارتقاء دیسیپلین/ رشته کنفرانس آموزش‌پژوهی محیط مشارکت اشتراک گذاری عمومی اشتراک گذاری زمینه دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2349 دکتر فخرالسادات میرحسینی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان: فصل پانزدهم و […]

Chick, N. L. & Rhem, J. (2018). SoTL in action: Illuminating critical moments of practice. .Stylus Publishing, LLC خواندن دانش‌پژوهی آموزشی راهبرد خواندن گفتمان بین رشته ای رشدحرفه ای دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2349 دکتر فخرالسادات میرحسینی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان: فصل چهاردهم: https://t.me/rics_mmm1959/2356

Chick, N. L. & Rhem, J. (2018). SoTL in action: Illuminating critical moments of practice. .Stylus Publishing, LLC نگارش دانش‌پژوهی آموزشی عمومیت بخشی مخاطب بین‌المللی مجله چندرشته‌ای نگارش مشارکتی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2349 دکتر فخرالسادات میرحسینی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان: فصل سیزدهم: https://t.me/rics_mmm1959/2355

Chick, N. L. & Rhem, J. (2018). SoTL in action: Illuminating critical moments of practice. .Stylus Publishing, LLC ذهن‌های يادگيرندگان بلند فكركردن غبار ذهنی (مغزی) دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2349 دکتر محمد دادرس، عضو هیات علمی دانشگاه تهران: فصل دوازدهم: https://t.me/rics_mmm1959/2354

Chick, N. L. & Rhem, J. (2018). SoTL in action: Illuminating critical moments of practice. .Stylus Publishing, LLC مشاهده کلاس درس یادگیری مصاحبه مصاحبه‌های_آموزش‌پژوهی دانشجو ژرف_خوانی پژوهشگر_آموزش‌پژوه دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2349 دکتر محمد دادرس، عضو هیات علمی دانشگاه تهران فصل نهم، دهم و یازدهم: https://t.me/rics_mmm1959/2353

Chick, N. L. & Rhem, J. (2018). SoTL in action: Illuminating critical moments of practice. .Stylus Publishing, LLC روشهای_تحقیق پرسشنامه مطالعه پیمایشی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2349 دکتر محمد دادرس، عضو هیات علمی دانشگاه تهران فصل هشتم: https://t.me/rics_mmm1959/2352

Chick, N. L. & Rhem, J. (2018). SoTL in action: Illuminating critical moments of practice. .Stylus Publishing, LLC شناسایی یک سنت پژوهش مفروضات پژوهش پارادایم اثبات گرا پارادایم ساخت گرا همسویی هدف پژوهش بررسی اخلاق بخشهای پیشین: آموزش‌پژوهی در عمل: آشکارسازی لحظات حساس عمل (چیک و رِم، ۲۰۱۸) – نکات مقدماتی/ دکتر محمود مهرمحمدی آموزش‌پژوهی […]

Chick, N. L. & Rhem, J. (2018). SoTL in action: Illuminating critical moments of practice. .Stylus Publishing, LLC شهود حکایت مشاهده پرسیدن سؤالات معنادار مرور ادبیات (پیشینه پژوهشی) چشم انداز چندرشته ای بخشهای پیشین: آموزش‌پژوهی در عمل: آشکارسازی لحظات حساس عمل (چیک و رِم، ۲۰۱۸) – نکات مقدماتی/ دکتر محمود مهرمحمدی آموزش‌پژوهی در عمل: آشکارسازی […]

Chick, N. L. & Rhem, J. (2018). SoTL in action: Illuminating critical moments of practice. .Stylus Publishing, LLC دانش‌پژوهی تدریس و یادگیری (آموزش‌پژوهی) بنیادهای قوی روشهاو روش شناسی ها تجربه تحصیل دانشگاهی ساخت یک تاثیر بخشهای پیشین: آموزش‌پژوهی در عمل: آشکارسازی لحظات حساس عمل (چیک و رِم، ۲۰۱۸) – نکات مقدماتی/ دکتر محمود مهرمحمدی دریافت […]

Chick, N. L. & Rhem, J. (2018). SoTL in action: Illuminating critical moments of practice. .Stylus Publishing, LLC ساتل استاد آموزش‌پژوه دانشگاه آموزش‌پژوه آموزشگری در آموزش عالی تجربه تحصیل دانشگاهی آموزش پزشکی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2349 دکتر محمود مهرمحمدی، استاد دانشگاه تربیت مدرس https://t.me/rics_mmm1959/2345

Tröhler, D. (Ed.). (2023). Education, Curriculum and Nation-building: Contributions of Comparative Education to the Understanding of Nations and Nationalism. Taylor & Francis. ملت سازی ملی گرایی ملت جهان گرایی آموزش برنامه درسی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2342 روح الله آقاصالح، استادیار مدرسه تعلیم و تربیت، دانشگاه پلی تکنیک کالیفرنیا – هامبولدت: https://t.me/rics_mmm1959/2341

تدریس معطوف به عصیان: تربیت به عنوان عمل به آزادی (هوکس، 1994)

hooks, b. (1994). Teaching to transgress: Education as the Practice of Freedom. Routledge. پداگوژی درگیرکننده تدریس برای عصیان پداگوژی ضداستعماری پداگوژی فمینیستی عدالت اجتماعی مراقبت و ارتباط دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2305 نکات مقدماتی : زهرا نیکنام، دکتری مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه خوارزمی: https://t.me/rics_mmm1959/2301 روح الله آقاصالح، استادیار مدرسه تعلیم و تربیت، دانشگاه پلی تکنیک […]

آموزش، برنامه درسی و ساخت ملت: مشارکت آموزش و پرورش تطبیقی در ادراک ملت ها و ملی گرایی (ترولر، 2023)

Tröhler, D. (Ed.). (2023). Education, Curriculum and Nation-building: Contributions of Comparative Education to the Understanding of Nations and Nationalism. Taylor & Francis. ملت سازی ملی گرایی ملت جهان گرایی آموزش برنامه درسی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2298 محمود مهرمحمدی، دکتری مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه تربیت مدرس: https://t.me/rics_mmm1959/2296 علیرضا صادقی، دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشیار […]

پداگوژیِ عدالت اجتماعی در سراسر برنامه‌درسی: تمرین آزادی (چپمن و هابل، 2022)

Chapman, T. K., & Hobbel, N. (Eds.). (2022). Social justice pedagogy across the curriculum: The practice of freedom. Routledge. عاملیت آموزش دوزبانه چندفرهنگی انتقادی آموزش چندفرهنگی نظریه انتقادی آموزش انتقادی دانش بومی عدالت اجتماعی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2292 مجید ملکان، دکتری سیاست گذاری و مطالعات فرهنگی در آموزش و پرورش، مدرس دانشگاه تورنتو: https://t.me/rics_mmm1959/2285 […]

پنج ذهن برای آینده (گاردنر، 2006)

Gardner, H. (2006). Five Minds for the Future. United States: Harvard Business School Press گاردنر ذهن ذهنیت ذهنیت رشته ای ذهنیت سنتزگر ذهنیت خلاق ذهنیت احترام به دیگری ذهنیت اخلاقی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2282 محمود مهرمحمدی، دکتری مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه تربیت مدرس: https://t.me/rics_mmm1959/2279 ابراهیم طلایی، دکتری تعلیم و تربیت، دانشیار مطالعات برنامه […]

اثر بین نسلی معمای برنامه درسی: میراث علمی جوزف. جی. شواب (بن پرتز و کریگ، 2017)

en-Peretz, M., & Craig, C. J. (2017). Intergenerational impact of a curriculum enigma: The scholarly legacy of Joseph J. Schwab. Educational Studies, ۴۴(۴), ۴۲۱-۴۴۸. جوزف شواب رالف تایلر الیوت آیزنر لی شولمن دلیبریشن کامان پلیس پرکتیکال زیست شناسی برنامه درسی دانشگاهی دانشگاه شیکاگو پژوهش تربیتی نفوذ بین نسلی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2275 عظیمه سادات […]

دیداکتیک در جهان در حال تغییر. (لیگوزات، کلته و المکویست، 2023)

Ligozat, F., Almqvist, J., Klette, K., & Rakhkochkine, A. Didactics in a changing world: European perspectives on teaching, learning and the curriculum. Springer International Publishing. دیداکتیک جهان در حال تغییر پداگوژی دانش محتوایی پداگوژی بیلدونگ برنامه درسی مدل های دیداکتیک دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2269 فاطمه نظری، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران […]

Giroux, H. A. (2011). On Critical Pedagogy. India: Bloomsbury Academic. میز آموزش انتقادی حوادث سال ۱۴۰۱ بومی سازی پداگوژی دولت رفاه نئولیبرالسیم هنری ژیرو پائولو فریره پیتر مک لارن سیاست فرهنگی فرهنگ اثبات گرایی انتونیو گرامشی دموکراسی آموزش عالی آموزش عمومی پداگوژی عمومی آموزش دائمی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2263 مجید ملکان، دکتری سیاست گذاری […]

Hattie, J. (2023). Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement. Taylor & Francis. فراتحلیل فرا فراتحلیل سنتز فراتحلیل ها یادگیری مرئی جان هتی مایکل اسکریون ارزشیابی عوامل اثرگذار بر عملکرد تحصیلی بهسازی مدارس دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2256 ابراهیم طلایی، دکتری تعلیم و تربیت، دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه […]

Desha, C. & Hargroves K. C. (2014). Higher education and sustainable development: A model for curriculum renewal. Routledge. آموزش عالی برنامه درسی توسعه پایدار طرح ریزی برنامه درسی توسعه پایدار تسریع بازنگری سریع برنامه درسی مارپیچ برنامه درسی نیازهای صنعت و روندها شناسایی ویژگی های فارغ التحصیلان دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2252 آسیه آل مراد، […]

Tröhler, D. (Ed.). (2023). Education, Curriculum and Nation-building: Contributions of Comparative Education to the Understanding of Nations and Nationalism. Taylor & Francis. برنامه درسی دولت ملت ملی گرایی هویت ملی آموزش و پرورش تطبیقی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2244 عباس معدن دار آرانی، دکتری آموزش و پرورش تطبیقی، استادیار دانشگاه لرستان، دبیر روابط بین المللی […]

Chen, S. (2023). Currere and Legacy in the Context of Family Business: Towards a New Theory of Intergenerational Learning. Taylor & Francis. خودمردم نگاری خودشرح حال نویسی کورره تجارب زیسته میراث دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2240 آمیتیدا روزگار، دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه شهید بهشتی: https://t.me/rics_mmm1959/2238 https://t.me/rics_mmm1959/2239

Adams, K. (2019). Navigating the spaces of children’s spiritual experiences: influences of tradition (s), multidisciplinarity and perceptions. International Journal of Children’s Spirituality, 24(۱), ۲۹-۴۳. تجربه معنوی مواجهه معنوی کودکان فرشته رویا راهبری چندرشته ای فضا سنت دین دریافت فایل الکترونیکی مقاله: https://t.me/rics_mmm1959/2231 کامران شهبازی، دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز: https://t.me/rics_mmm1959/2229 https://t.me/rics_mmm1959/2230

O’Connor, K. (2022). Unbundling the University Curriculum: MOOCs, Online Program Management and the Knowledge Question. Springer Nature. موک ها آموزش عالی دوره های باز آنلاین گسترده آموزش از راه دور نظریه های یادگیری برنامه درسی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2226 علی نوری، دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه ملایر: https://t.me/rics_mmm1959/2224 فرهاد سراجی، دکتری مطالعات برنامه […]

اوکادا و بامکین (2022). برنامه‌درسی مدارس ژاپن برای دهه 2020: سیاستها، خط مشی و آموزش.

Okada, A. & Bamkin, S. (2022). Japan’s School Curriculum for The 2020s: Politics, Policy, and Pedagogy (Vol. 67). Springer Nature برنامه درسی ملی ژاپن یادگیری فعال محتوای جدید تصمیمات پاندولی جامعه دانش بنیان سیاست آموزش زبان انگلیسی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2208 پیشگفتار: محمود مهرمحمدی، دکتری مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه تربیت مدرس: https://t.me/rics_mmm1959/2204 فصل اول: […]

سرکوب شده بواسطه عملکردگرایی؛ حق معنوی کودک در عصر الزامات تربیتی نئولیبرال (هاید،2021)

Hyde, B. (2021). Silenced by performativity: The child’s right to a spiritual voice in an age of neoliberal educational imperatives. International journal of children’s spirituality, ۲۶(۱-۲), ۹-۲۳. تربیت معنوی معنویت در کودکان حقوق کودک صدای معنوی صدای معنوی کودکان دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2201 معصومه کیانی، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، استادیار دانشگاه بوعلی سینا […]

افلند (2022). هنر و شناخت: تلفیق هنرهای تجسمی در برنامه درسی. انتشارات کالج معلمان.

Efland, A. (2002). Art and cognition: Integrating the visual arts in the curriculum. Teachers College Press تربیت هنری هنرهای تجسمی کارکردهای شناختی برنامه درسی در هنر تلفیق دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2195 علی نوری، دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشیار دانشگاه ملایر: https://t.me/rics_mmm1959/2193 راحله نوری، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ملایر، معلم ابتدایی ملایر: https://t.me/rics_mmm1959/2194

Krogh, E., Qvortrup, A., & Graf, S. T. (Eds.). (2022). Bildung, Knowledge, and Global Challenges in Education: Didaktik and Curriculum in the Anthropocene Era. Taylor & Francis. بیلدونگ دانش دوره تاثیرگذاری انسان بر زمین دیداکتیک برنامه درسی دریافت فایل الکترونیکی کتاب: https://t.me/rics_mmm1959/2189 فاطمه نظری، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز: https://t.me/rics_mmm1959/2188

Fazeli, N. (2022). Death of the school or the Subject?. Journal of Curriculum Studies, 17(66), 5-40. 🔘مرگ مدرسه یا مدرگ سوژه؟؛ نقدها و پاسخ ها نظام مدرسه ای ایران بحران آموزشی تربیت سوژه سوژه مدرن سوژه مقاوم سوژه مومن سوژه مدنی مرگ مدرسه دریافت فایل الکترونیکی مقاله: محمود مهرمحمدی، دکتری مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه […]

Fazeli, N. (2022). Death of the school or the Subject?. Journal of Curriculum Studies, 17(66), 5-40. نظام مدرسه ای ایران بحران آموزشی تربیت سوژه سوژه مدرن سوژه مقاوم سوژه مومن سوژه مدنی مرگ مدرسه دریافت فایل الکترونیکی مقاله: محمود مهرمحمدی، دکتری مطالعات برنامه درسی، استاد دانشگاه تربیت مدرس: نکات مقدماتی https://t.me/rics_mmm1959/2175 نعمت الله فاضلی، دکتری […]

Clandinin, D. J., & Husu, J. (Eds.). (2017). The SAGE handbook of research on teacher education. Sage. مدرسه زدایی تربیت معلم دانشجومعلم دانشگاه مجازی تکنولوژی دانش تخصصی دانش عملی دانش اجتماع همکاری نئولیبرالیزم سیاست ملی آموزش و پرورش بخشهای پیشین: دستنامه سیج در باب پژوهش درباره تربیت معلم. کلاندینین و هوسو (۲۰۱۷) – دکتر محمود […]

Clandinin, D. J., & Husu, J. (Eds.). (2017). The SAGE handbook of research on teacher education. Sage. دانش محتوایی تربیتی دانش موضوعی دانشجومعلمان دوره آموزشی تجربه میدانی سایر بخش های کتاب: دستنامه سیج در باب پژوهش درباره تربیت معلم. کلاندینین و هوسو (۲۰۱۷) – دکتر محمود مهرمحمدی (mehrmohammadi.ir) دستنامه سیج در باب پژوهش درباره تربیت […]

Clandinin, D. J., & Husu, J. (Eds.). (2017). The SAGE handbook of research on teacher education. Sage. STEM شکل دهی سیاسی تربیت معلم تربیت معلم مدرسه محور تربیت معلم دانشگاه محور اصلاح برنامه درسی هنرهای خلاق آموزش و یادگیری در/از طریق هنر هنر در آموزش قبل و حین خدمت معلمان تربیت دینی معلم دینی نظریه […]

طراحی برنامه درسی فناوری های یادگیری آموزش عالی فناوری های وب ۲ ۰ شبکه های یادگیری مجازی آموزش باز آکو یادگیری مشارکتی مجازی یادگیری مبتنی بر پژوهش یادگیری شخصی سازی شده آموزش مبتنی بر شایستگی طراحی آموزشی یادگیری تجربی تدریس متقابل یادگیری ترکیبی آزمایشگاه دیجیتال تفکر بالینی دانش رویه ای حل مسئله شبیه سازی همسویی […]

ریکز

منبع ‌شناسی مطالعات برنامه درسی (ریکز) به صورت آنلاین برگزار می کند: نظرسنجی ریکز لینک مشارکت:🔗 ۱: yun.ir/5hmga1 🔗 ۲: https://forms.gle/9AbuY2GmrToQzTx97 🔗 ۳: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZWilODVxq5GKyQg5CFlgN3Pm42eLbN9-UADMWuHJueF0i9g/viewform?usp=sf_link 📣 📣📣 لطفاً این پست را برای دوستان خود ارسال کنید.