مطالب توسط پشتیبانی سایت استاد محمود مهرمحمدی

معنویت و تربیت (رایت، ۲۰۰۴)

Wright, A. (2004). Sprituality and Eduaction. RoutledgeFalmer مسأله تعریف معنویت تحقیقات تجربی مرتبط بعد اجتماعی معنویت مظاهر سکولار مذهبی معنویت در جامعه معاصر نظریه های رشد معنوی دوران کودکی رویکردهای معاصر به تربیت معنوی برنامه درسی میان رشته ای دریافت فایل دیجیتال کتاب: سخنان محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس: سخنان معصومه […]

مطالعات آموزش عالی در ایران: تجربه زیسته دانش پژوهان

دکتر محمود مهرمحمدی استاد دانشگاه تربیت مدرس، تجربه دانشگری خود در مطالعات آموزش عالی را به اشتراک می گذارد. این نشست پنجمین نشست از مجموعه نشست‌های الکترونیکی «مطالعات آموزش عالی در ایران: تجربه زیسته دانش پژوهان» است که سه‌شنبه بیست و یکم بهمن ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۸ الی ۲۰ توسط موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی […]

سیستم‌ها موفق می‌شوند: تغییر حیاتی برای اصلاح فراگیر در سیستم (فولن، ۲۰۲۰)

Fullan, M. (2020). All systems go: The change imperative for whole system reform. Corwin Press. اصلاح، تغییر و کارآمدسازی نظام آموزشی ایده و اهمیت اصلاح کل سیستم سهل پنداری امر اصلاح باعث مواجهه سهل انگارانه می‌شود ظرفیت جمعی در سطح مدرسه و منطقه مدرسه به عنوان مولفه کانونی اصلاح نظام آموزشی دریافت فایل کتاب: سخنان […]

چالش های تربیت دینی: آیا انقطاعی بین ایمان و عقل وجود دارد؟ (پرینگ، ۲۰۲۰)

Pring, R. (2020). Challenges for Religious Education: Is There a Disconnect Between Faith and Reason? Routledge. تربیت دینی ایمان: معنا و معقولیت اعتقاد به خدا درک ذات خداوند رشد معنوی چالش های تربیت دینی دریافت فایل کتاب: سخنان دکتر محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس: سخنان دکتر خسرو باقری، استاد فلسفه تعلیم […]

فلسفه پژوهش تربیتی (پرینگ، ۲۰۱۵)

Pring, R. (2015). Philosophy of Educational Research (3rd ed.). Bloomsbury Academic دوگانه کاذب انتقادها به پژوهش تربیتی ماهیت پژوهش تربیتی کیفیت پژوهش تربیتی کثرت گرائی روش شناختی امکان شناخت واقعیت قلمروهای تفکر فلسفی تعریف اشاره ای یا انتسابی فعالیت های تربیتی و ضدتربیتی پدیدارشناسی ذهن دریافت فایل کتاب: مقدمه سخنان دکتر محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات […]

بازخوانی: فرهنگ‌های برنامه درسی (جوزف، پی. بی. ۲۰۱۱)

طبقه بندی تئوری ها به عنوان یک متاتئوری/فرانظریه ماهیت سوبژکتیو طبقه بندی نظریه ها لزوم مواجهه چندبینانه با نظریه های هنجاری نگاه فرهنگ نگارانه به نظریه های هنجاری برنامه درسی مفهوم پردازی برنامه درسی درک برنامه درسی به عنوان فرهنگ فرهنگ پژوهی و فهم فرهنگی از برنامه درسی فایل کتاب: سخنان دکتر محمود مهرمحمدی، استاد […]