فعالیت ریکز، همواره وابسته به زحمات علاقمندانی است که وقت گرانبهایشان را به معرفی منبعی خوب و خواندنی در رشته مطالعات برنامه درسی اختصاص می‌دهند و نه تنها بر غنای منابع این بخش می‌افزایند، که به توسعه این رشته نیز خدمت شایانی می‌کنند. کانال ریکز قصد دارد بدین وسیله از یکایک این عزیزان به سبب تلاش‌هایشان در پیشرفت حوزه علوم تربیتی قدردانی کند.

این بخش شامل آلبومی از تمام همکاران ریکز در طول دوران فعالیت خود است. با کلیک بر روی نام آنها، رزومه هر یک قابل مشاهده است. همچنین، لینک مطالبی که در آن مشارکت کرده‌اند در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

مشارکت ها

مشارکت ها

مشارکت ها

مشارکت ها

مشارکت ها

نازنین میرزابیگی

دانش آموخته رشته جامعه شناسی

مدرس مراکز دانشگاهی و مترجم

تعداد مشارکت: ۱

دکتر آسیه آل مراد

سخنان دکتر آسیه آل مراد، دانش آموخته رشته مطالعات برنامه درسی از دانشگاه تربیت مدرس

مدرس دانشگاه

تعداد مشارکت: ۱

دکتر حسین قربانی

دانش آموخته رشته مطالعات برنامه درسی از دانشگاه اصفهان

تعداد مشارکت: ۱

دکتر حسین چهارباشلو

دانش آموخته رشته مطالعات برنامه درسی از دانشگاه خوارزمی

مدرس دانشگاه

تعداد مشارکت: ۱

علی رضائی

دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی

تعداد مشارکت: ۱

دکتر حمیده بزرگ

پژوهشگر و دانش آموخته رشته مطالعات برنامه درسی

تعداد مشارکت: ۱