سخنرانی در جمع مسئولان حوزه های یادگیری برنامه درسی ملی

در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

به تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

فایل صوتی سخنرانی: